- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar

türkçe karşılıklarDil, bir milletin bel kemiğidir. Dilini kaybeden milletler, millî benliklerini de kaybedeceklerinden, bugüne kadar Türkçenin yalın hâle getirilmesi, yabancı dillerin etkisinden arındırılması ve en doğru / güzel biçimde kullanılması üzerine çokça sözler söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Yabancı dillerden dilimize alınan sözcükler iki yönlüdür: Bunlardan birincisi “özenti” alıntıları, diğeri ise “zorunlu” alıntılardır. Zorunlu alıntılar genellikle bilim, teknik veya teknolojik gelişmelerle alakalı olarak ortaya çıkan, bazı eşya veya kavramları karşılamak üzere dilimizde eksikliğini hissettiğimiz sözcükleri başka dillerden alarak karşılamaktır. Kuşkusuz bu alıntıları da dilin öz becerisi içerisinde yaratmak daha anlamlı ve doğrudur. Fakat özenti alıntılarına nazaran hak verilebilir, anlamlı karşılanabilir alıntılardır.

Özenti alıntılarına gelince, bunlar üzerimizde büyük baskı ve etkisini hissettiğimiz emperyalist güçlerin kendi millî değerlerini başka milletlere benimsetmek amacıyla ortaya çıkardıkları düşünce akımlarından etkilenen genellikle Türk gençlerinin veya aydın (!) gibi görünmek adına yabancı sözcük kullanma meraklısı olan entel aydınların eğilimini karşılamaktadır. Dilimizde kullanılan sözcüğü karşılayacak en az bir kelime bulunduğu hâlde, o sözcüğün yabancı kökenlisini kullanma meraklısı olan insanların dile verdiği zarar, aşikârdır.Örneğin “iyimser / kötümser” gibi çok güzel iki sözcüğümüz varken, bunları atıp yad dilden alıntı olan “optimist / pesimist” sözcüklerini kullanmak, yüce Türk’ün deyimiyle “gaflet, dalalet ve hatta hıyanet” olarak kabul edilmelidir.

Aşağıda Türkçeye yabancı dillerden girmiş sözcüklere Türkçe karşılıklar gösterilmiştir. Bu karşılıklar çoğaltılabilir ve özellikle gençlerin yaşamına uygulamak üzere kullanılabilir.

Resmin üzerine dokunarak veya bilgisayarınıza indirerek daha büyük boyutta görüntüleyebilirsiniz:

yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar listesi
Daha fazla yabancı sözcüğe Türkçe karşılık için lütfen “buraya” dokunun.