- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Türkçenin Genel Yazım Kuralları

yazım kuralları

1- Belli günlerin isimleri cümle içinde oldukları zaman büyük harfle başlanılarak yazılır.

Örnek: Anneler Günü, Nevruz, Tiyatro Günü.

2- Cümle içinde geçen ay ve gün adları küçük harfle yazılır. Belli bir tarihi işaret eden ay ve gün adları büyük harfle yazılır.

Örnek: 29 Mayıs 1453 yılının Salı günü.

3- Milli ve dini bayramlar büyük harfle başlar.

Örnek: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı.

4- Gazete, dergi, kitap adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayan sözler büyük harfle başlamaz.

Örnek: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi.

5- Kişi isimleri ve soy isimleri büyük harfle başlar.

Örnek: Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Ömer Seyfettin. Unvan ve sayı bildiren isimler büyük harfle başlar. Öğretmen Hüseyin, Profesör Kenan, Dr. Coşkun, Binbaşı Ali, Hamdi Bey, Mustafa Efendi, Zeynep Hanım.6- Özel coğrafya adları büyük yazılır.

Örnek: İstanbul, Konya, Akdeniz, Uludağ, Kızılırmak, Pınarbaşı, Asya, Avrupa, Güneydoğu Anadolu.

7- Ülke adları büyük harfle başlar, ülke adlarından sonra gelen krallık, halk cumhuriyeti, cumhuriyet gibi kelimeler de büyük harfle başlar.

Örnek: Türkiye Cumhuriyeti, Arnavutluk Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti.

8- Tarihe geçmiş kişilerin belirlenmiş, bilinen unvanları, lakapları da büyük yazılır.

Örnek: Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Nişancı Mehmet Paşa, Safiye Sultan, Şeyhülislam Esad Efendi, Gazi Osman Paşa, Mimar Sinan.

9- Kişilerin takma adları (mahlas) büyük yazılır.

Örnek: Avni: (Fatih Sultan Mehmet) – Muhibbi: (Kanuni Sultan Süleyman) Tarhan: (Ömer Seyfettin) – Mehmet Ali Sel: (Orhan Veli Kanık) – Aydede: (Refik Halit Karay) – Deli Ozan: (Faruk Nafiz Çamlıbel) – Baki – Fuzulî – Dertli – Kaygusuz Abdal.

10- Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa küçük harfle başlar.

Örnek: hicaz (makam), acemi (tecrübesiz), amper (elektrik akımı şiddet birimi), allahlık (saf, zararsız). Müzikte kullanılan makam ve tür adları küçük harfle başlar. Nihavent, hicazkar, türkü, varsağı.

11- Yer ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde özel adlar büyük harfle başlar.

Örnek: Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frenk gömleği, Japon gülü.

12- Din kavramları içinde geçen özel adlar büyük yazılır.

Örnek: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus. Tanrı kelimesi özel bir ad olarak kullanılmadığı zaman küçük yazılır. Eski Yunan tanrıları, ilkel kabilelerin tanrıları.

türkçenin yazım kuralları13- Milletlerin, boyların, oymakların, dil ve lehçelerin adları büyük harfle başlar.

Örnek: Türk, Kırgız, Tatar, Alman, Türkçe, Almanca, Hintçe, Latince.

14- Din ve mezhep adları da büyük harfle başlar.

Örnek: Müslüman, İslamiyet, İslamlık, Hristiyan, Katolik.

15- Resmi yazılarda hitapların birinci kelimesi ve ondan sonra gelen isim soylu kelimeler büyük harfle başlar.

Örnek: Sayın Başkan, Sayın Müdür.

16- Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. Levha yazıları birkaç kelimeden oluştuğunda ilk kelime büyük harfle başlar.

Örnek: Giriş, Çıkış, Vezne, Doktor, Başkan.

17- Saray, köşk, han, kale köprü, anıt vb. yapı adlannın bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

Örnek: Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Mostar Köprüsü.

18- Kurum, kuruluş, işletme, kooperatif, okul, birlik, dernek adlannın her kelimesi büyük harfle başlar.

Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dış İşleri Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Millî Kütüphane, Atatürk Hava Limanı, Edebiyat Fakültesi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu, İstatistik Enstitüsü, Fakirleri Koruma Derneği, Bakanlar Kurulu.

19- Kurum, merkez, bakanlık, üniversite gibi kuruluş bildiren kelimeler, belli bir kurum kastedildiğinde büyük harfle başlar.

Örnek: Bu yıl Meclis yeni döneme erken başladı.

20- Bazı kuruluşların adlarını yazarken yaygınlık kazanmış şekillerine uyulur.

Örnek: Genelkurmay Başkanlığı, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı. Bu isimler kalıplaşmış olduğu için uygulanan biçimleri ile yazılırlar.

21- Yabancı dağ, tepe, akarsu, göl adlarının yazılışında, yabancı yazılışlara uyulur.

Örnek: Leman, Mississippi, Frie, Mont Bianc.

22- Bazı yabancı şehir, dağ, göl ve akarsuların adları dilimize Türkçe biçimleriyle yerleşmiştir. Türkçe söylenişe uygun bu adlar Türk yazılış kurallarına uygun olarak yazılır.

Örnek: Viyana (Wien), Marsilya (Marseille), Venedik (Venezia),

23- Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, göl, nehir, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler küçük harfle başlar.

Örnek: İstanbul şehri, Marmara denizi, Erciyes dağı, Meriç nehri. Balkaş gölü.

NOT: Ancak, ikinci isim özel isme dahil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar. Bu halde dağ, deniz ve göl, boğaz, ırmak kelimeleri büyük harfle yazılır.

Örnek: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Rumeli Kavağı, Haymana Ovası, Muş Ovası.

24- Yukarıdaki maddede olduğu gibi mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak geçen bu kelimelerin baş harfleri büyük yazılır.

Örnek: Abbasağa Mahallesi, Eminönü Meydanı, Türk Ocağı Caddesi, Kızılay Meydanı.

imla kuralları25- Özel adlardan meydana gelmiş mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokak adları büyük harfle başlayıp ayrı olarak yazılır.

Örnek: Fevzi Çakmak Caddesi, Cemal Nadir Sokağı, Barbaros Bulvarı.

26- Kurum ve kuruluş adlarında yer alan kelimeler bazen söz içinde geçebilirler, o zaman küçük harfle yazılmaları gerekir.

Örnek: Bugün radyo ve televizyon programları iyi değildi.

27- Coğrafya ve astronomi ile ilgili yayınlarda Güneş, Dünya, Ay, Merkür gibi gezegen ve yer isimleri büyük yazılır.

28- Yabancı yer adlarının bitişik veya ayrı yazılışında yabancıların kullandığı biçimlere uyulur.

Örnek: Hyde Park, New York, Buenos Aires, San Marino.

29- Akrabalık adları bildiren kelimeler küçük harfle yazılır.

Örnek: Sevgili kardeşim, Ayşe teyze, Saim amca.

30- Mektuplardaki hitap cümlelerinde ilk kelime büyük harfle başlar, ondan sonrakiler özel isim değilse küçük devam eder.

Örnek: Değerli dayıcığım, Sevgili kardeşim.

31- Hukukla ilgili her kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,genelge adlannın her kelimesi büyük yazılır.

Örnek: Nutuk, Medenî Kanun, Borçlar Hukuku.

Yazım Kuralları sayfasına dön! «|