- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Performans ve Proje Ödevi Konuları

performans, proje ödevleriPerformans ödevleri, öğrencinin dersi daha iyi kavraması amacıyla çeşitli becerilerini kullanarak ortaya koyabileceği bir ürün yaratmayı amaçlar. Her dersin öğretmeni, dönem içerisinde tüm öğrencilere bir kere veya daha fazla sayıda bu ödevi verir. Ödevler, genellikle bir ürüne yöneliktir. Yani öğrencilerin, araştırma sonuçlarına deneyimlerini katarak öğrenme süreçlerini yaşaması istenir.

Proje ödevleri ise, daha önce “yıllık ödev” veya “dönem ödevi” olarak adlandırılan ve yılda bir kere belli bir dersten alınabilen ödevlerdir. Bunu öğretmenler, her sınıftaki belli öğrencilere yılda bir kere yapmak üzere verirler. Bu ödev, genellikle başarısız öğrencilerin ders notlarını yükseltmeleri için bir fırsat niteliği taşımakla birlikte; dersi seven öğrencilerin istediği konularla meşgul olup ciddi bir ürün ortaya koyma çabasını destekleme amaçlı da verilmektedir. Bu çalışma da ürüne yöneliktir ve çalışmada “süreç değerlendirmesi” de yapılmaktadır.

Aşağıda performans ve proje ödevlerinin, derslere göre dağıtılmış konuları bulunmaktadır. Her dersten, hangi konuların ödev olarak verilebileceğini ve alınabileceğini görebilirsiniz. Bu konular ikinci kademe öğrenciler için hazırlanmıştır. Başlıklara dokunarak, ilgili konulara ulaşabilirsiniz.Türkçe ve Edebiyat Dersi
Sosyal Bilgiler Dersi
Matematik Dersi
Fen ve Teknoloji Dersi
İngilizce Dersi
Din Kültürü Dersi
Teknoloji – Tasarım Dersi