- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Mektup Türleri

mektupMektuplar konularına göre adlandırılabileceği gibi, yere veya mesleklere göre de adlandırılabilir. Bizim burada yer vereceğimiz sınıflamada/adlandırmada ise, Kemal Demiray’ın sınıflaması esas alınmıştır.

Düzyazı olarak yazılan mektuplar: Normal mektup formatında, düz yazı (nesir) biçiminde kaleme alınmış mektuplardır.

1. Özel mektuplar: Hemen her konuda yazılabilir. Yakın arkadaşlar, karı-koca, anne-oğul, baba-kız, teyze-yeğen… gibi kişiler arasında iletişimin gerçekleşmesini sağlar. Bu mektupların gizliliği vardır.

2. Resmî ya da iş mektupları: Kurumlara işle ilgili yazılan mektuplardır. Kullanılan dil daha resmîdir ve amaç özel mektuplarda olduğu gibi bir iç dökme, kendinden haber verme vb. yerine konuyla ilgili bir bilginin/isteğin iletilmesi esastır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, üst makama yazılıyorsa “arz ederim”, ast makama yazılıyorsa “rica ederim” gibi kullanımlardır.

3. Mektup biçiminde yazılan başka yazılar: Roman, öykü, şiir, gezi yazıları, tartışma, eleştiriler de mektup biçiminde kurgulanabilir. Ayrıca mektup metin ekleme yöntemiyle de diğer edebiyat türlerini besler. Halide Edip’in Handan romanı, Nurullah Ataç’ın Okuruma Mektuplar deneme/eleştiri kitabı mektup biçiminde yazılmış diğer türlerden örneklerdir.

Koşuk (Şiir/ Manzum) biçimindeki mektuplar: Burada şiir biçiminde yazılmış mektuplar söz konusudur. Orhan Seyn Orhon’un Sevgiliye Mektup, Aziz Nesin’in Atatürk’e Mektup, Kemalettin Kamu’nun İzmir Yollarında Son Mektup şiirleri bu şekilde yazılmış mektuplara örnektir.

“Mektup” sayfasına dön! «|