- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Kültür

kültür, türk milli kültürüKültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününe denir. Burada “maddi değerlerden” kastımız, bir milletin yeme, içme, yaşama, geçimini sağlama gibi etkinliklerini kapsamaktadır. “Manevi değerler” ise, milletin duygu, düşünce, ahlak, gelenek ve göreneklerini içeren özellikleridir.

Türk Dil Kurumu “kültür” kavramını temel anlamda “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlamaktadır.

Kültür, bir milleti ayakta tutan en önemli yapı taşlarından biridir. Kültürün bozulması veya yok olması, milletlerin sonunu hazırlayan nedenlerdir. Türk kültürü, milletler içinde en yüksek ahlakı ve yaşayışı içeren değerlerden oluşmaktadır.Kültürün tanımı, özellikleri, işlevleri ve öğeleri gibi belli başlı içeriğe ulaşabileceğiniz bağlantılar aşağıda sıralanmıştır.

Kültür Nedir?
Kültürün Özellikleri Nelerdir?
Kültürün İşlevleri Nelerdir?
Kültürü Oluşturan Öğeler
Milli Kültür Nedir?
Milli Kültürün Önemi
Milli Kültürün Öğeleri
İçinde Yaşadığımız Kültürün Özellikleri
Kültürün Kazanılması
Kültürle İlgili Temel Kavramlar
Kültür ve Medeniyet
Kültür Değişmeleri
Dil ve Kültür İlişkisi

Ayrıca bu konuda “Eski Türk Yaşamı / Kültürü” sayfasından da yararlanabilirsiniz.