- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Yollug Tigin

yollug tiginOrhun Kitâbeleri’nin yazarı (7.yy.sonları – 8.yy. başları). Göktürk hakanlarından Kapağan Kağan’ın en küçük oğlu. Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin adına dikilen mezar taşlarını Tonyukuk’un emriyle kaleme aldı. Yazıtlardan da anlaşıldığı gibi bilgin bir kişiydi. Türkçeyi çok iyi biliyordu. Yollug Tigin, akıcı bir üslupla Türklerin Çin esaretinden nasıl kurtulduğunu, İlteriş Kutlug Kağan ve oğulları Bilge Kağan ile Kültigin’in hizmetleri ve kahramanlıklarıyla Türk devletinin nasıl yükseldiğini anlatır. Türk edebiyatının bilinen en eski yazarlarından biri olarak edebiyat tarihinde önemli yer tutar.

Ahmet Caferoğlu, Yollug Tigin’in alelâde bir kişi olmadığını; soylu bir aileden geldiğini belirtmektedir. Dönemin ileri gelenlerinden biri olduğunu, okuma yazma bildiği için kültürlü ve bilgili bir Türk beyi olması gerektiğini düşünmüştür. Osman Fikri Sertkaya, Yollug Tigin’in Bilge Kağan’ın öz oğlu olduğunu da ileri sürmüştür. Fakat bu konuda çok ayrıntılı bilgiler bulunmadığı için, bu yalnızca bir tez olarak kalmıştır.

Kim Kimdir? sayfasına dön! «|