- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Yanlış Kullanılan Deyimler ve Atasözleri

kısa kes, aydın abası olsun
Atasözleri ve deyimler, bir milletin dil zekâsını ortaya koyduğu önemli söz varlığı ögeleridir. Bu kalıplaşmış sözlerin ortaya çıktığı dönemdeki şartlar ve bu yapıyı kullanan insanların dil becerileri zamanla değişiklik gösterdiğinden, bazı atasözleri ve deyimler uzun zaman dilimi içerisinde bazı bozulmalar yaşayarak aslından farklılaşmıştır. Bu farklılaşmalar bazen yerinde eğreti duran ve anlamsız olduğu çok belirgin kelimelerden belli olmaktadır. Bazı atasözü ve deyimler ise yepyeni bir anlamı öğütler hâle gelecek şekilde değişmişlerdir.

Yanlış kullanılan deyimler veya atasözleri, birçok dilde var olan “dil erozyonu” diye tabir edebileceğimiz bir etkinin sonucudur. Zamanla toplumun dil zekâsının körelmesi, toplumun alelâde konuşma temayülü içerisinde olması, kelimelerin ses yönüyle çok benzer olduğu başka kelimelerle karıştırılması veya bu değişikliklerin muziplik adına bilinçli olarak yapılması gibi nedenler, dilde yozlaşmaya ve bozulmaya yol açar. Türk dilinin gücünü ve köklülüğünü gösteren atasözleri ve deyimlerimiz de bu sığ düşüncenin etkisiyle bu şekilde “galat” hâlini almaya devam etmektedir.

ince eğirip sık dokumak

kerli ferli

ölünün gorusıhhatler olsun

sü uyur, düşman uyumaz

sus küçüğün, söz büyüğün

Yukarıda sıralanan atasözü ve deyimleri, günlük hayatında sıkça kullananlardan ricamız, sözün doğrusunu öğrendikten sonra “Vay be, ilginçmiş!” diyip tekrar yanlış hâlini kullanmaya devam etmesinler. Madem atalarımızın yüksek dil zekâsıyla ortaya çıkan bu güzel sözler bozulmuş, bunu düzeltmek için elinizi taşın altına koyabilirsiniz.

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu

| « Önceki Sayfa « |