- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Yabancı Özel Adların Yazımı

yazım kurallarıLatin alfabesini kullanan dillere ait özel adlar özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Byron, Cervantes, Chopin, Descartes, Grimm, Moliere vb. Osmanlı döneminde dilimize giren Batı kökenli kelimeler Türkçedeki yaygın biçimlerine göre yazılır: Napolyon (Napoleon), Cenevre (Geneve), İrlanda (Ireland), İsveç (Svveden), Londra (London), Münih (München), Marsilya (Marseille).

Yunanca, Rusça ve başka dillere ait özel adlarda uluslararası geçerliği olan Latin harfli yazımlar esas alınabileceği gibi Türkçede yaygınlaşmış biçimler de kullanılabilir. Bu tür özel adların yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’m bakılmalı veya kelimenin özgün yazımına dikkat edilmelidir: Aristoteles^Aristo, Herodotos-Herodot, Sokrates-Sokrat, Venizelos, Karamanlis.

a. Arapça ve Farsça özel adların yazımı

1- Türkler tarafından kullanılan kişi adları Türkçedeki söylenişine göre yazılır:

Örnek: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Ömer, Rıza, Saadettin

Aynı isimlerin Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilecekse yumuşak ünsüzler korunur. Bu imlâ, bilimsel çalışmalarda da kullanılabilir:

Örnek: Ahmed, Bedreddin, Fuad, Muhammed, Necmeddin, Saadeddin

2- Arapça ve Farsça yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır:

Örnek: Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Bağdat, Cidde, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Mekke, Şam, Şirazb. Lâtin alfabesini kullanan milletlere ait özel isimlerin yazılışı

Yabancı özel adlardan türemiş akım adlarıyla dilimizde eskiden beri Türkçe biçimiyle kullanılan kişi ve yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır. Bunların dışındaki yabancı özel adlar özgün imlâlarıyla yazılır. Bu kelimelerdeki özel karakterler ve işaretler de mümkün olduğunca (baskı sırasında bulunabiliyorsa) korunur:

Örnek: Napolyon, Şarlken, Atina, Brüksel, Cenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selânik, Venedik, Viyana, Hollânda…
Alain, Beethoven, Byron, Shakespeare, Nice, New York, Rio de Janerio, Molière…

Örnek: Marksist, Dekartçılık, Kartezyenizm…

Örnek: Realist, realizm, romantizm, dadaizm, fütürizm vb.

yazım kurallarıc. Yunanca adların yazımı

– Yunanca isimler, Yunan harflerinin Lâtin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılır:;

Örnek: Homeros, Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Platon, Papandreu…

– Bazıları dilimiz söyleyişine uyarlanarak kullanılmaktadır:

Örnek: Herodot, Sokrat, Aristo, Eflâtun, Pisagor, Öklid

d. Rusça adların yazımı

Rusça isimler, Rus harflerinin Lâtin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılır:

Örnek: Çaykovski, Gogol, Puşkin, Tolstoy, Petersburg

Ancak “Moskva” kelimesi dilimizde “Moskova” olarak kullanılmaktadır.

Rusçadan alınan bazı kelimelerin yazımı:

Örnek: Enisei>Yenisey
Dostoevskiy>Dostoyevski
Çexov>Çehov

e. Çince ve Japonca adların yazılışı

– Çince ve Japonca adlar, Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır. Kişi isimlerinde tire kullanılır:

Örnek: Pekin, Şanghay, Tokyo, Hiroşima, Osaka, Sun Yat-sen, Lin Yu-tang…

Yazım Kuralları sayfasına dön! «|