- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Uzun Çizgi / Konuşma Çizgisi (—)

uzun konuşma çizgisi, noktalama işaretleri1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.  Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır.
Örnek: Bir hikâye müsveddesi, Panco ‘nun bir resmi, bir kalemi daha.
—Nüfus kâğıdın yok mu senin?

—Ne iş yaparsın?
Yazı yazarım.
—Ne yazısı, kâtip misin?
—Kâtibim.
—Kimin yanında ?
—Kocaeli, İkbal ambarında (Sait Faik Abasıyanık).
Anjelik— (Anna ‘ya) Uyuyor musun kızım?
Anna — Seni rahatsız etmezsem azıcık dizinde yatayım valideciğim.
Anjelik— Yat kızım. (Koynundan kitabını çıkarıp mütalâaya başlar.)
(Recaizade Mahmut Ekrem).

Not: Konuşmalar uzun çizgi içinde verildiği zaman konuşma çizgisi kullanılmaz.2. Çizgiden önce konuşan kişinin isimleri de yazılabilir.
Örnek: Nöbetçi — Kimsin?
Nöbetçi — Parola nedir?
Çavuş — Senin çavuşun.

3. Karşılıklı konuşma şeklinde olmayan sözler de konuşma cizgisi ile verilebilir. Öğretmeninin yanına sokuldu.
Örnek: — Bana izin veriniz gideceğim, dedi.

Not: Oyunlarda uzun çizgi, konuşanın adından sonra da konabilir:
Büyük nine — Okuduğun ne, kızım?
Kız — Bir roman.
Büyük nine  Neden bahsediyor?
Kız — Hiç.
Büyük nine tekrar daldı.

Noktalama İşaretleri sayfasına dön! «|