- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Ünlü Uyumlarına Aykırı Olan Eklerin Yazımı

yazım kuralları, imla nasıl yazılır1. “-yor” (şimdiki zaman eki): Sadece -yor şeklinde yazılır, ünlü uyumlarına aykırıdır.
Örnek: geliyor, biliyor, istiyor, gizliyor…

2. “-ken” (zarf-fiil eki): Ünlü uyumlarına aykırıdır. Sadece -ken şeklinde yazılır.
Örnek: alırken, koşarken, bakarken…

3. “-leyin” (isimden zarf yapan ek): Ünlü uyumlarına aykırıdır.
Örnek: sabahleyin, akşamleyin

4. “-(İ)mtırak” (sıfattan sıfat yapan ek):
Örnek: yeşilimtırak, mavimtırak, ekşimtırak…5. “-ki” (Aitlik eki, ilgi zamiri ve sıfat yapan ek): “bugünkü, dünkü, öbürkü” kelimeleri hariç -ki eki ünlü uyumlarına aykırıdır; -ki şeklinde yazılır ve okunur.
Örnek: onunki, yukarıdaki, akşamki…

6.-Taş” (isimden isim yapan ek):
Örnek: meslektaş, ülküdaş…

7.-gil” (aile bildirir):
Örnek: halamgil, dayımgil, baklagiller…

Yazım Kuralları sayfasına dön! «|