- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Türkçülük

türkçülük üzerine makaleler
Dünyadaki emperyalist düzen, aslında Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımının çevresinde gelişmektedir. Her millet, kendi milli değerlerini ve üstünlüğünü benimseyerek güçlenmeye ve yükselmeye çalışmaktadır. Türk milleti de Osmanlı devletine kendi içerisindeki Türk olmayan toplulukların ihanetinden sonra, yani 18. yüzyılın sonlarına doğru ciddi ve güçlü bir milliyetçi akımın etkisi altına girmiştir. Bu kaçınılmaz ve gerekli bir ülküdür. Çünkü tarihin en melez ve güçsüz milletleri bile bugün ırkçılık yapıyorken; dünyanın en güçlü ve köklü milleti olan Türkler’in milli benliklerine sımsıkı sarılmaları kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Türkiye’de Türkçülüğün sistemli bir biçimde gelişmesini sağlayan düşünürlere ait yazılar, bu sayfada listelenmektedir. Aşağıda Ziya Gökalp‘in “Türkçülüğün Esasları” adlı muazzam eserinden; Yusuf Akçura‘nın “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı kitabındaki öğretici eserinden ve Nejdet Sançar‘ın “Türkçülük Üzerine Makaleler” adlı değerli kitabından alınan yazılar bulunmaktadır. Bağlantılara dokunarak, ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. Ulu Türkçü Nihal ATSIZ’ın makalelerine, otağındaki “Nihal Atsız’ın Makaleleri” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu bölüm, başta bilge Nihal Atsız olmak üzere birçok Türk büyüğünün kaleminden çıkmış yazılarla sürekli güncel tutulacaktır. Burada bulunmasını istediğiniz yazıları bize “iletişim” bölümünden gönderebilirsiniz.

TÜRK ırkı sağ olsun!
Tanrı TÜRK’ü korusun!

türkçülük, bayrak

Ziya Gökalp Makaleleri

bozkurt

Türkçülüğün Özü

1. Türkçülük Nedir?
2. Türkçülüğün Tarihi
3. Türkçülük ve Turancılık
4. Milli Kültür ve Medeniyet
5. Batıya Doğru
6. Halka Doğru
7. Tarihi Maddecilik ve Sosyal İdealizm
8. Milli Vicdanı Güçlendirmek
9. Milli Dayanışmayı Güçlendirmek
10. Hars ve Tezhip

Türkçülüğün Programı

A) Dilde Türkçülük

1. Yazı Dili ve Konuşma Dili
2. Halk Diline Girmiş Arapça ve Farsça Kelimeler
3. Türkçüler ve Kelime Bilginleri
4. Kipler, Edatlar, Tamlamalar
5. Yeni Türkçenin Millileştirilmesi ve İşlenmesi
6. Dilde Türkçülüğün İlkeleri

B) Estetik Türkçülük

1. Türklerde Estetik Zevk
2. Milli Şiir Ölçüsü
3. Edebiyatımızın Millileştirilmesi ve İşlenmesi
4. Milli Müzik
5. Diğer Sanatlarımız
6. Milli Zevk ve İşlenmiş Zevk

C) Ahlâki Türkçülük

1. Türklerde Ahlak
2. Vatani Ahlak
3. Meslek Ahlakı
4. Aile Ahlakı
5. Cinsel Ahlak
6. Gelecekte Aile Ahlakı Nasıl Olmalı?
7. Medeni Ahlak ve Kişisel Ahlak
8. Milletler Arası Ahlak

D) Hukukta Türkçülük
E) Dinde Türkçülük
F) Ekonomide Türkçülük
G) Politikada Türkçülük
H) Felsefede Türkçülük

Nejdet Sançar Makaleleri

bozkurt
Milli Ülküler ve Ülkü Dışı Meseleler
Türk Soyunun Gizli Gücü
İnsan ve Sistem
Türklük ve Bozkurt
Devlet Adamı ve Gaflet
Türklüğün Düşmanları
Azgınlaşan Türkçülük Düşmanları
Türk Milletinin Tarifi
Bütün Türkler Bir Ordu
Gökalp ve Turancılık
Atatürkçülük Meselesi – 1
Atatürkçülük Edebiyatı – 2
Vatan Bekçiliği Yapan Genç Türkçülere
Milliyetçi Hareket ve Karşısındakiler
Türkçü Gençlere
Genç Türkçülere Mektuplar – 3
Genç Türkçülere Mektuplar – 2
Genç Türkçülere Mektuplar – 1
Genç Türkçülere Mektuplar – 4

Yusuf Akçura Makaleleri

bozkurt
Türkçülüğün İki Kolu
Türklerin İktisadi Uyanışı
Türklerin Ulusal Uyanışı
Osmanlı Devletinin Dağılmasında Başlıca Amiller