- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Türkçe Öğretimi / Eğitimi

türkçe öğretimiTürkçe eğitimi ve öğretimi, hem Türk soylu ve anadili Türkçe olan insanlar için hem de yabancılar için Türk dilinin beş temel yönünü (konuşma, okuma, yazma, dinleme ve dil bilgisi) öğretmeye dayanan bir disiplindir. Türkiye’deki üniversitelerin “Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi” bölümleri bu alana uzman yetiştirmektedir. Dilin temel becerilerini en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan TÖMER gibi merkezler, yabancılara Türkçe öğretimini amaçlamakla birlikte, anadili Türkçe olan insanların da Türkçe eğitimine ihtiyaçları vardır.

Aşağıda Türkçe eğitimi / öğretimi ile ilgili konular,  başlıklar altında sıralanmıştır. İlgili içeriğe başlıkları kullanarak erişebilirsiniz.

1. Dil, Anadili ve Türkçe Öğretimi
2. Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
3. Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
4. Dinleme ve Okuma Öğretimi
5. Konuşma ve Yazma Öğretimi
6. Dil Bilgisi Öğretimi
7. Türkçe Öğretiminde Ortamlar
8. Türkçe Öğretim Etkinliklerinin Planlanması
9. Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
10. Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi