- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Türkçe / Dil Bilgisi Sunuları

edebiyat sunuları, slaytlarıAşağıda dil ve anlatım dersi konularına ait, Türkçe dil bilgisi sunuları bulunmaktadır. Bu sunular, özlü bilgiler içerdiğinden derslere çalışırken de işinizi kolaylaştırıcı bir kaynak niteliğindedir. Hem ders çalışırken hem de ödevleriniz için aşağıdaki sunulardan yararlanabilirsiniz.

Sunular alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Bazı eş anlamlı sözcükler (sıfat : önad, edebi sanatlar : söz sanatları) için birkaç ihtimali göz önünde bulundurarak arama yaparsanız, sunulara ulaşmanız daha kolay olacaktır. Bu sayfada bulunmasını istediğiniz sunuları “iletişim” bölümünden gönderebilirsiniz.

– A Harfi –

Adlar (1)
Ad Tamlamaları
Ad Aktarması
Anlam Bilgisi (1)
Anlam Bilgisi (2)
Anlam Bilgisi (3)
Anlatım Bozuklukları (1)
Anlatım Bozuklukları (2)
Anlatım Bozukluğu (3)
Anlatım Bozukluğu (4)
Atasözleri (1)
Atasözleri (2)
Anlatım Biçimleri
Anlatım Yolları

– B Harfi –

Bağlaçlar
Beden Dili

Birleşik Fiiller

– C Harfi –

Cümle Türleri (1)
Cümle Türleri (2)
Cümle Türleri (3)
Cümle
Cümlenin Öğeleri
Cümle Özellikleri – Öğeleri

– D Harfi –

Dil Bilgisi
Dil Aileleri
Diksiyon Çalışmaları
Dilbilgisi Ekler

– E Harfi –

Ek Fiil Çekimi
Ek Fiiller
Ekler (1)
Ekler (2)
Eş Anlam (1)
Eş Anlam (2)
Es Anlam (3)
Es Anlam (4)

– F Harfi –

Fiiller (1)
Fiiller (2)
Filler (3)
Fiiller (4)
Fiiller (5)
Fiiller (6)
Fiiller (7)
Fiillerde Kip (1)
Fiillerde Kip (2)
Fiillerde Zaman
Fiilde Çatı (1)
Fiilde Çatı (2)
Fiillerde Çatı (3)
Fiillerde Çatı (4)
Fiil Çatısı (5)
Fiil Çatısı (6)
Fiilimsiler (1)
Fiilimsiler (2)
Fiilde Çatı Sorusu– H Harfi –

Heceler
Hece Çeşitleri (1)
Hece Çeşitleri (2)

– I / İ Harfi –

İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi
İmla Kuralları (1)
İmla Kuralları (2)
İmla Kuralları ve Noktalama (3)
İmla kuralları (4)
İmla ve Noktalama (5)
İletişim – Dil ve Kültür İlişkisi
İsim Tamlamaları
İsmin Halleri (1)
İsmin Halleri (2)
İsmin Halleri (3)

– K Harfi –

Kipler
Kök-Ek-Yapım Ekleri
Kelimeler
Kelime Türleri (1)
Kelime Türleri (2)
Kelime Çeşitleri (3)
Kelimede Anlam (1)
Kelimede Anlam (2)

– N Harfi –
Noktalama İşaretleri (1)
Noktalama İşaretleri (2)
Noktalama İşaretleri (3)
Noktalama İşaretleri (Oyun)
Noktalama İşaretleri (4)
Noktalama İşaretleri (5)
Noktalama İşaretleri (Oyun)

– P Harfi –

Paragrafta Anlam (Sorular)

– S / Ş Harfi –
Sözcükler
Sözcük Türleri
Sözcük Yapısı (1)
Sözcük Yapısı (2)
Sözcükte Anlam (1)
Sözcükte Anlam (2)
Sözcükte Anlam(3)
Sözcükte Anlam (Sorular)
Ses Bilgisi
Ses Olayları (1)
Ses Olayları (2)
Ses Olayları (3)
Sayılar
Sert Ünsüzler
Ses Uyumları
Sıfat (1)
Sıfat (2)
Sıfat (3)

Şiir Türleri
Şimdiki Zaman
– T Harfi –
Tamlamalar
Türkçenin Sesleri
– Ü Harfi –
Ünsüz
Ünlemler
– Y Harfi –
Yazım Kuralları (1)
Yazım Kuralları (2)
– Z Harfi –
Zarflar
Zamanlar
Zarf – Belirteç
Zamir ve Türleri


 

Edebiyat Sunuları sayfasına git! «|