- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Tanzimat Edebiyatı

tanzimat edebiyatıTanzimat edebiyatı, Osmanlı devletinin gerileme ve çöküş döneminin başladığı yıllarda, 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile başlayan akıma ait bir edebiyat dönemidir. Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu karışık durumdan ve işgallerden kurtulmak için, yüzünü batıya dönmeye başlamıştır. Tanzimat edebiyatı, işte bu batı ile kurulan yakınlaşma döneminde ortaya çıkmıştır.

Tanzimat edebiyatı, Osmanlı’daki divan edebiyatından pek çok farklı özellik göstermekedir. İlk olarak deneme, söyleşi, eleştiri, roman ve hikaye gibi  türlerde eserler verilmeye başlanmıştır. Dil, daha önceki döneme göre sadeleşmiş ve edebiyat “halk için” yapılmaya başlanmıştır. Aslında bu dönemde düşünceler tam oturmuş değildir ve Tanzimat sanatçıları arasında görüş ayrılıkları da bulunmaktadır.

Bu dönem genel olarak, edebiyatın batıdaki gelişmelerin etkisinde bir nebze millileşmesi ve halka yakınlaşması olarak nitelendirilebilir. Aşağıda Tanzimat dönemi Türk edebiyatına ait sayfalara ulaşabileceğiniz bağlantılar bulunmaktadır:

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Döneminin Önemli Temsilcileri
Tanzimat Edebiyatında Edebi Gelişmeler
Tanzimat Döneminde Gazetecilik
Tanzimat Edebiyatında Hikaye ve Roman
Tanzimat Döneminde Şiir
Tanzimat Edebiyatında Felsefe