- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Söz Varlığı

söz varlığıDil ses üzerine kurulmuş canlı bir varlık olarak, çok yönlü kavram işaretlemeleri yoluyla bildirişimi sağlamaya yönelik bir söz varlığına sahip olan karmaşık bir örüntüdür. Her dilin kendi söz varlığı, onun sözcük hazinesi ve iletişimi sağlama gücü olarak görülebilir. Kuşkusuz bu tek başına yeterli değildir; fakat bir dilin gelişmişliği, genellikle onun söz varlığının zenginliği, kavramlaştırma gücünün yüksek oluşu, düzenli ve sistemli bir kavram işaretleme sistemi oluşuna göre değerlendirilmektedir.

Dil kendi söz varlığını özenle işler, ses yapısına uydurarak geliştirir. Bu nedenle zaman içerisinde belli oranda gösteren yapı taşları ile gösterilen kavramlar değişime uğrar. Bunun yanı sıra kimi kavram işaretleri yüzyıllar boyunca hiç değişmeden korunur, bir miras gibi saklanarak günümüze kadar ulaşır. Böylece dil hem köklerine bağlı bir ağaç gibi dallanır hem de farklı çiçekler açmayı öğrenip gelişir, güzelleşir.

Söz varlığı değişmeleri, onun art zamanlı olarak incelenip derinliklerine inerek anlamlı bağlar kurmak, gelişim temayülünü izlemek için bir olanak sağlar. Böylece canlı bir varlık olan dillerin ve lehçelerin yapısal özellikleri, karakteristik nitelikleri belirlenerek karanlık dönemleri hakkında dahi çıkarımlar yapılır. Dahası Türk dilleri ailesinin kolları, geniş bir bakış açısıyla değerlendirilir, sonraki yüzyıllar için yordamalar yapılır.Söz Varlığı Nedir?
Temel Söz Varlığı
Söz Varlığının Önemi
Temel Söz Varlığının Önemi
Söz Varlığı Değişmeleri
Türkçenin Söz Varlığındaki Değişmeler

Yabancı Dillerle İlişkiler

Türkçenin Yabancı Dillere Etkisi
Yabancı Dillerin Türkçeye Etkisi

Türkçenin Söz Varlığının Temel Özellikleri

Türkçenin Söz Varlığı Özellikleri
Türkçenin Söz Varlığının Temel Özellikleri
Türetme Gücü

Yabancı Sözcükler
Kavramlaştırma
İkilemeler
Çok Anlamlılık
Eş Anlamlılık
Unutulmuş Sözcükler

Tarihi Dönemlerde Türkçenin Söz Varlığı

Göktürkçenin Söz Varlığı
Uygur Türkçesinin Söz Varlığı
Karahanlı Türkçesinin Söz Varlığı
Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığı
Osmanlı Türkçesinin Söz Varlığı

Çağdaş Türk Lehçelerinin Söz Varlığı

Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı
Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı
Kazak Türkçesinin Söz Varlığı
Özbek Türkçesinin Söz Varlığı
Türkmen Türkçesinin Söz Varlığı
Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı