- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Ses Bilgisi

ses bilgisiBu bölümde, Türkçe kelimelerde, seslerin bulunabildikleri ve bulunamadıkları pozisyonlar, bir araya gelme ve sıralanma nitelikleri ele alınmıştır. Burada söz konusu edilen nitelikler, çoklukla, ölçünlü Türkiye Türkçesine ilişkin eşzamanlı özelliklerdir. Ele alınan kimi özellikler, Türkiye Türkçesinin ağızlarıyla diğer Türk yazı dilleri ve lehçeleri için geçerli olmayabilir.

Kimi özellikler artzamanlı incelemelerle elde edilmiş bilgilere dayanmakla birlikte Türkçenin sesle ilgili genel eğilimlerini anlamaya yardımcı olmak üzere söz konusu edilmiştir ve yeri geldikçe bu durumlar açıklanacaktır. Burada sıralanan özelliklerin Türkiye Türkçesinde kullanılan kelimelerin kökenine ilişkin çıkarımlara ışık tutacağı ve yabancı dillerden kopyalanan kelimelerle Türkçe kökenlilerin ayırt edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Türkçenin Ses Özellikleri
Ses Olaylarının Nedenleri
Alfabe Nedir?
Ses Nedir?
Harf Nedir?
Hece Nedir?
Vurgu Nedir?
Ünlüler
Ünsüzler
Yardımcı Sesler
Büyük Ünlü Uyumu
Küçük Ünlü Uyumu
Ünsüz Uyumları

…Ses Olayları…

(Lütfen aşağıdan görüntülemek istediğiniz bir ses olayı seçiniz.)

Ünlü – Ünsüz Benzeşmeleri
Ses Türemeleri
Ses Değişmeleri
Ses Düşmeleri
Ünlü Daralması
Ünlü Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Sertleşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Düşmesi
Ünsüz Türemesi
Ünsüz Değişmesi