- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Seçmeli Derslere Not Verilir mi?

seçmeli derslere not verilir mi

Seçmeli derslerin karnede notla değerlendirilmesi, MEB’in 2014 yılında sınav yönetmeliğinde yaptığı değişiklik sonrasında uygulamaya geçmiştir. Daha önceden seçmeli derslerden herhangi bir sınav yapmak veya not vermek gibi bir zorunluluk yokken, 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı” başlıklı bölümünde açıklama getirilmiş ve bir notla değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” açıklaması doğrultusunda ilköğretim 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan bütün öğrencilerin almış oldukları seçmeli derslerden en az bir performans notu almaları gerekmektedir. Bu konuda şu açıklamayı yapmak gerekir: Normal şartlarda ölçme ve değerlendirme esaslarına göre haftalık ders sayısı üçten az olan dersler için en az iki tane yazılı yapma mecburiyeti vardır. Fakat seçmeli derslerde yazılı değerlendirme mecburi değildir; çocuğun derse katılım ve performansına göre veya uygulama sınavlarına göre not verilebilir.

Seçmeli dersler, adından da anlaşılacağı üzere öğrencinin temel derslerinin yanında ilgi ve becerileri doğrultusunda almak istediği eğitimi ifade etmektedir veya etmelidir. Her ne kadar okullarımızda seçmeli derslerin mantığı doğru olarak işletilmiyor olsa da, bu derslerin gerçekten öğrencilerin isteği doğrultusunda verilmesi gerekir. Ayrıca bu dersler, temel becerileri kazandırma veya sınama amacı gütmediği için, öğrencileri zorlayacak boyutlara taşınmamalıdır.İlköğretim okullarında son yıllarda çok önemsenmeye başlanan seçmeli dersler, haftada 2-6 saat arasında yerini almaya başladı. Bu da hem öğretmenlerin hem velilerin hem de öğrencilerin bu işi önemsemesine yol açtı. Her ne kadar öğrencilerin enerjisini atması veya temel derslerine takviye olması amacıyla “öylesine” görülse de, karnede performans notu verilmesi seçmeli derslere iyiden iyiye ciddi bir hava verdi. Peki bu notlar verilirken öğretmenler daha çok neyi ön planda tutuyorlar?

Kuşkusuz öğretmenler seçmeli derslerde not verme ölçütlerini Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler veya Fen-Teknoloji derslerindeki kadar ciddi bir maratona çevirmiyorlar. Genellikle performansa, ders içi katılıma bakılarak not veriliyor. Ve seçmeli bir dersten kolay kolay 45’in altında not vermek istenmiyor. Çünkü bu ders öğrencinin isteyerek, severek aldığı bir ders ve temel bilgi becerileri değil yardımcı kazanımları içeriyor. Bunun için öğretmenler bu derslere verdikleri notu mümkün olduğunca öğrencinin yüzünü güldürecek şekilde veriyor.

Bahsettiğimiz şeyler, her anlamda olumsuz öğrencilerin seçmeli dersten zayıf almayacakları veya öğretmenin yazılı sınav yaparak ciddi bir ölçme / değerlendirme yapamayacağı anlamına gelmiyor. Eğer seçmeli ders yönetmeliğine uygun olarak, öğrencilerin dersin kazanımlarına ait bilgi ve becerileri uygun bir değerlendirme yapılır ve öğrenci hiçbir şekilde performans gösteremezse seçmeli dersten öğrenciye zayıf verilebilir. Peki seçmeli ders zayıf olursa ne olur? Öğrenci sınıfı geçer; fakat takdir / teşekkür gibi herhangi bir belge alamaz.

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu