- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Şamanizm – Gök Tanrı Dini

Eski Türk inancı olan, ilkel ibadet ve inanış biçimleri içerdiği için “şamanizm” adıyla da bilinen Gök Tanrı dini hakkında, aşağıda sıralanan başlıklardan yararlanarak bilgi edinebilirsiniz.

şamanizm, gök tanrı

Genel Bilgi

Gök Tanrı Dini

Türk İnancının Tarihi Gelişimi

İnanç ve İbadetler

Şaman ve Özellikleri

Şamanist Dualar

Şaman Giysisi

Şaman Davulu

Şamanizm’in Bugünkü İzleri

 

Dipçe: İçerik oluşturulurken, Bayram Erdoğan’ın “Sorularla Türk Mitolojisi” adlı eserinden, Nihal Atsız’ın makalelerinden ve Bahaeddin Ögel’in “Türk Mitolojisi 1-2” adlı eserlerinden yararlanılmıştır.