- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Rapor Örneği

rapor örneği, indir, pdfRapor, herhangi bir iş, olay veya konu hakkında bir gözlemi ifade eden yazı türüdür. Bir bilgi veya durumu yazıyla kayıt altına almak, özellikle herhangi bir değişikliğin resmî olarak belgelenmesini sağlamak için rapor tutulur. Birçok konuda rapor tutulabilir, bunun için raporlar birçok türde karşımıza çıkabilir.

Raporun türüne göre yapılacak gözlem veya inceleme de değişmektedir. Kullanılacak dil, yine raporun içeriğine göre farklılık gösterebilir. Fakat bütün raporların genel amacı ve özelliği, bir olay veya durum hakkındaki gözlemin yazıyla kayıt altına alınmasıdır. Bazen bir delil olarak kullanmak, bazen bir isteğe zemin hazırlamak amacıyla bu raporlardan yararlanılabilir. Kişiler, düşüncelerini ve taleplerini raporlarla destekleyebilirler. Bu anlamda raporların kullanım sahası da oldukça geniştir.

Bir raporu oluştururken, gözlemlerin yansız ve ayrıntılı biçimde aktarılmasına dikkat etmek gerekir. Raporun bölümlerine ve yazım kurallarına uymak da önem teşkil etmektedir. Baştan savma bir raporun yasal veya işlevsel hiçbir değeri yoktur. Bu nedenle raporun özenle, kurallı biçimde yazılması doğru olandır.  Bu konuyla ilgili daha önce yayımlanan “Rapor Nedir?“, “Raporun Bölümleri Nelerdir?” ve “Rapor Nasıl Yazılır?” başlıklı yazılarımızdan yararlanabilirsiniz.

Aşağıda bir rapor örneği sunulmuştur. Bu rapor örneği, Gökçen ERSOY adında bir öğretmenin bir yıllık öğretmenlik görevinin ardından adaylığının kaldırılması gerektiğine hüküm getiren ve öğretmenin Türkçe derslerindeki mesleki ve akademik başarısını gözlemleyen kurgusal bir incelemeyi konu almaktadır. Sözümüzden de anlaşılacağı üzere, bu rapordaki kişi ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür ve sırf rapor örneği oluşturmak adına uydurulmuşlardır.belge indir

Rapor Örneği İndir!

Rapor örneğini yukarıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilir, raporun bölümlerini ve yazım kurallarını uygulamalı olarak bu örnekte görebilirsiniz.

| » RaporSayfasına Dön! « |