- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Rapor Nedir?

rapor nedir, nasıl yazılırHerhangi bir konu ya da sorun üzerine yapılan inceleme ile ilgili durumu ve sonucu belirtmek üzere yazılan yazılara rapor denir. Raporlar; polis raporu, doktor raporu, mühendis raporu, hava raporu, bilirkişi raporu, deney raporu, hakem raporu gibi çeşitli olabilir. Yazılı kompozisyon çalışmalarında; olaylar, deneyler, filmler, kitaplar veya meraklı konular üzerine raporlar yazılabilir.

Rapor hazırlamadan önce sorunlar derinlemesine incelenmeli, konu ile ilgili tüm kaynaklardan yararlanılmalı ve konu mantıklı bir şekilde sıralanır yani plân yapılır. Raporu yazmadan önce konuyu iyice kavramamız gerekmektedir; çünkü kişi konuyu derinlemesine kavrayamamışsa, o konuda sonuca ulaşabilmek için mantıklı düşünemez.

Rapor hazırlarken tüm kaynaklardan yararlanılmalı ve yararlanılan kaynaklar raporda belirtilmelidir. Raporu hazırlarken bir kitaptan yararlanılmışsa kaynakları belirtirken; kitabın adı, kitabın yazarı, kitabın basım tarihi ve basım yeri, konunun geçtiği sayfa numarası gibi yerler belirtilmelidir. Aynı şekilde ansiklopedilerden, dergilerden yararlanmışsak da bunların gerekli yerlerini kaynaklarda belirtmeliyiz.Raporlar, kişileri bir fikir, bir olay veya bir mesele üzerinde belli tarzda düşünmeye veya davranışa yöneltmek için düzenlenir. Bu şekilde bir amacı güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek için, mesele veya konu mantıklı bir sistem içinde ele alınmalı, açık, kesin, teorik ve pratik bilgi ve delillerle desteklenmiş ve enteresan bir ifade tarzına sahip olmalıdır.

Raporun kısa, enteresan ve anlaşılır olması, onun okunması için en önemli unsurdur. Raporu hazırlarken raporu sunacağımız kişinin kültür, teknik bilgi, ihtisas ve tecrübelerine hitap edecek seviyede düzenlenmesi de amaçlarımıza ulaşabilmek açısından önem arz eder.

Aşağıdaki bağlantılardan yararlanarak “rapor” hakkında daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz.

Raporun Bölümleri Nelerdir?
Rapor Nasıl Yazılır?
Rapor Örneği

rapor nedir, nasıl yazılır, örnekleriRapor konuları şöyle sıralanabilir:

Rapor konuları, şöyle sıralanabilir:

1. Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek.

2. Bir siyasî olayın, hareketin ya da olgunun genel yapısını değerlendirmek.

3. Toplumun eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarındaki değişik sorunları üzerinde yapılan incelemeleri bir rapor hâline getirmek.

4. Ekonomik alanlardaki olumlu ya da olumsuz durumlar üzerinde yapılan değerlendirmeleri bir rapor hâline getirmek.

5. Bilimsel çalışmaları değerlendirirken olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir rapor hâlinde tespit etmek.

6. Sanat eserlerini (edebiyat, resim, müzik vb. yarışmalarda) değerlendirirken başarılı ve başarısız yönlerini bir rapor hâlinde tespit etmek.Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek.

İyi bir rapor hazırlamada:

– Yazılı belgeler: Kitap, ansiklopedi, dergi gibi kaynaklar.

–  Gözlemler: Konu ile bağlantılı yer ve durumları inceleme.

–  Sözlü belgeler: Konu ile ilgili kişilerle röportajlar, mülâkatlar gibi kaynaklardan yararlanılabilir.

arge, çokbilgi.com