- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Panel / Sözlü Anlatım

sözlü anlatımPanel, yapısı bakımından açık oturuma benzer. Bir tür grup tartışmasıdır. Konusunda uzman en az üç konuşmacının katılımıyla yapılır. “Panelin açık oturumdan farkı, bir konunun çeşitli yönlerinin uzmanlar tarafından ele alınarak genişletilmesidir. Açık oturum ise, aynı konuda farklı görüşlere sahip kimselerin tartışmasıdır.” Herhangi bir konu, oturum başkanının yöneticiliğinde çeşitli yönleriyle dinleyiciler önünde ele alınır. “Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması ya da bir sonuç ve karara varılması amaçlanmaz. Seçilen konu üzerinde değişik düşüncelerin ortaya çıkmasına” imkân tanınır. Konuşmacılar, konunun değişik boyutlarının farklı bakış açılarıyla irdelenmesine özen gösterir.

Panel, başkanın konuyu ana hatlarıyla sunmasıyla başlar. Başkan, sıra ile konuşmacılara söz hakkı verir. Konuşmacılar 10-15 dakikalık konuşma süreleri içinde, ele aldıkları konuyu, çeşitli yönleriyle dikkatlere sunarlar. Katılımcılar, açık oturumda olduğu gibi, gerekiyorsa yanlarında, görüşlerini ispatlamak veya desteklemek için birtakım belge, doküman hatta konuşmalarının planını içeren notlar bulundurabilirler. Oturum başkanı panelin sonunda konuşmacıların düşüncelerini özetleyerek kendi düşüncelerini de ortaya koyar.

Dinleyiciler de sorular sorar, konu hakkında kendi görüşlerini dile getirirler. Panel, tartışmalı bir anlatım türü olduğu için metinden okumak yerine doğrudan bir konuşma yöntemi benimsenir. Konuşmacılar ve yönetici yeri geldikçe konuşmalarının aralarına fıkralar, espriler serpiştirerek samimi bir ortam oluşturmaya çalışırlar.

“Hazırlıklı Konuşmalar” sayfasına dön! «|

Sözlü Anlatım «| – |» Yazılı Anlatım «|