- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Noktalı Virgül (;) / Noktalama İşaretleri

noktalı virgül, noktalama işaretleri1. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
Örnek: Doluya koydum, almaz; boşa koydum, dolmaz.
Trenin sesini işitmiştik; sen bir yana, ben bir yana gitmiştik (Selim İleri).

2. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
Örnek: İtalya, İngiltere, Fransa; Roma, Londra, Paris.

Not: Kendisinden sonra açıklama yapılacak veya örnekler sıralanacak sözcüklerin sonuna noktalı virgül konulmaz. Bu görev iki nokta’nındır:
– İçeri girince karşısında gördüğü kardeşine şöyle dedi: (buraya noktalı virgül gelmez)
– Neler yaşadığını hemen anlatacak mısın?3. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Cümle içinde aynı değerde olup virgül ile ayrılmış türleri, grupları ayırmak için kullanılır.
Örnek: Bugün fizik, kimya; yarın Türkçe, tarih, felsefe çalışacağım.
Bayramda, bizim sınıftan Ahmet, Nazende, Mustafa; diğer sınıftan Murat, Bilge, Süleyman görevli.

4. İçerisinde birden fazla virgül kullanılmış cümlelerde öznenin kendinden hemen sonra gelen öğelere karışmamasını sağlamak için kullanılır.
Örnek: Faruk; Kenan, Hulusi ve Mustafa ile yaşıt sayılır.

5. Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılır.
Örnek: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

6. İki veya daha fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerdeki öznelerden sonra noktalı virgül kullanılabilir.
Örnek: Bu terk edilmiş köyde; eski, harap ve kimsesiz evler dikkat çekiyordu.

Noktalama İşaretleri sayfasına dön! «|