- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Noktalama İşaretleri

noktalama işaretleriNoktalama işaretleri, bir yazıdaki anlamı en doğru biçimde verebilmek için vurgu ve tonlamanın nasıl yapılması gerektiğini belirten, bu konuda okuyucuyu yönlendiren işaretlerdir. Türk Dil Kurumu, noktalama işaretini “Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretlerden her biri.” olarak tanımlamaktadır.

Noktalama işaretlerinin olmadığı bir metinde, okuyucu metni okurken zorlanacak; dinleyici de metni anlamlandıramayacaktır. Çünkü konuşma dilindeki durakların, vurgu ve tonlamaların yazılı dildeki karşılığı noktalama işaretleridir. Bu işaretler kimi zaman cümlenin coşkulu ve lirik bir tarzda, kimi zaman düşünceli bir edaya bürünerek okunmasını gerektirir. Duygulu, soru soran tarzda cümleleri yaratan bu işaretler, yazı dilinin tuzu biberi olarak adlandırılabilir.

Aşağıda belli başlı noktalama işaretleri hakkında bilgi edinebileceğiniz sayfaların bağlantıları bulunmaktadır. Hem noktalama işaretinin resmine hem de adına dokunarak, içeriğe ulaşabilirsiniz.

noktavirgülünlem işaretisoru işaretiüç noktaiki noktanoktalı virgülparantezkesme işareti

tırnak işaretikısa çizgikonuşma çizgisieğik çizgiköşeli paranteztek tırnakdenden işaretidüzeltme işaretiNokta (.)
Virgül (,)
Ünlem İşareti (!)
Soru İşareti (?)
Üç Nokta (…)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül (;)
Parantez / Yay Ayraç “()”
Kesme İşareti (’)
Tırnak İşareti (“)
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi / Konuşma Çizgisi (—)
Eğik Çizgi (/)
Köşeli Parantez “[ ]”
Tek Tırnak İşareti (’)
Denden İşareti (“)
Düzeltme İşareti (^)

 Ayrıca noktalama işareti şiirleri okumak için “buraya” ve noktalama işaretleri üzerine hazırladığımız karikatürü görmek için “buraya” dokunabilirsiniz.