- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Nogay Türkçesi / Nogayca – Türk Lehçeleri

Nogaylar, baskın öğelerini türkleşmiş Moğolların oluşturduğu bir Kıpçak halkıdır. 13. yüzyıl ortalarında büyük bir siyasi birlik oluşturuyorlardı ve asıl yerleşim bölgeleri Volga ırmağının ağzındaki Sarayçık’tı.

16. yüzyıl ortasında Korkunç İvan’ın Astrahan ve Kazan Hanlığı’nı yıkmasıyla ikiye ayrılan Nogaylar bugün üç büyük öbek oluştururlar: Ak Nogaylar (Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi’nde); Kara Nogaylar (Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde ve Kara Nogay Bölgesi’nde); 3. Asıl Nogaylar (Stavropol bölgesinde).

1989 sayımına göre eski Sovyetler Birliği’ndeki Nogayların toplam sayısı 75.564’tür. Nogayca, Kazakça ve Karakalpakçaya çok yakın olan bir Kıpçak dilidir. Rus devriminden sonra yazı dili olmuştur. 1928-1938 yılları arasında Latin harfleriyle yazılan Nogayca, 1938’den beri Kiril kökenli bir alfabe ile yazılmaktadır.

Nogaycanın belli başlı ses özellikleri Eski Türkçe söz başı y- sesinin koruması, ş>s ve ç>ş değişiklikleridir: yadag “yaya”>yayav; beş>bes; keç>keş “akşam” vb.

Çağdaş Türk Lehçeleri sayfasına dön! «|

Azerice «| – |» Türkmence «| – |» Kazakça «| – |» Kırgızca «| – |» Özbekçe «|
Tatarca «| – |» Uygurca «| – |» Gagavuzca «| – |» Çuvaşça «| – |» Yakutça «|