- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Nida – Seslenme Sanatı / Edebi Sanatlar

nida nedir, örnekŞiddetli duyguları, heyecanları coşkun bir seslenişle anlatmadır. Daha çok ay, ey, hay, ah ünlemleriyle yapılır. Şairin çok duygulanması ve heyecanlanması sonucunu doğuran olayları ve varlıkları gözönüne getirip “ey, hey” gibi ünlemlerle onlara seslenmesidir.

ÖRN: Ey köhne Bizans, ey koca fertut-i musahhir,
Ey bin kocadan arta kalan bive-i bâkir.

– Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü!

– Ey benim sarı tamburam!
Sen ne için inilersin?

– Çatma kurban olayım ey nazlı hilal!

– Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer…

Edebi Sanatlar sayfasına dön! «|