- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Mustafa Kemal Atatürk

mustafa kemal atatürkYirminci yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, üzerinde hain emeller besleyen batılı devletlerin “hasta adam” diye tabir ettikleri çaresizliğe sürüklenmiş ve Türk toprakları dört taraftan, yedi düvel tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Tarihi boyunca bir karış toprağını düşmana terk etmeyen ve başka bir milletin yularını boynunda taşımayacak kurt soylu Türk budunu, bu amansız savaştan zaferle çıkmanın hayallerini kurmaktadır.

Her karışına atalarımızın kanı dökülen bu toprakları, kağıt üstünde düşmanlara terk etme veya İtilaf Devletleri’nin himayesinde yaşama alçaklığını kabul edebilecek Osmanlı devlet yöneticilerine ve aydınlarına karşı, bir zamanlar Türk toprağı olan Selanik’ten bir güneş doğuyordu. O güneş, Türklüğün yeniden şerefli bir destan yazarak tarihin sayfalarına onurun, kahramanlığın ve bağımsızlığın timsali olarak yazıldığı o millî uyanışın yüce lideri Mustafa Kemâl ATATÜRK‘tü…

Bozkurt bakışlı bir Türk yiğidi olan Mustafa Kemal, yüzyılın tanık olduğu en büyük kahramanlık örneklerinin sergilendiği şeref taşan efsanelerin mimarıdır. (*) Anadolu’nun her karışında yüreği vatan, bayrak, din, millet ve namus aşkı ile dolu olan bir milletin uyanışını sağlayan, tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir dava adamı olarak kendisini Türk’ün atası olarak yüreklere kazımıştır.Aşağıda Ulu Önder hakkında büyük bir bilgi ve belge arşivine ulaşabileceğiniz içeriğin bağlantıları bulunmaktadır. Bağlantılar arasında gezinerek Atatürk’ün yaşamı, kişiliği, sözleri ve eserlerinin tümüne ayrıntılı sayfalarımızda ulaşabilirsiniz. Bu sayfalar zamanla güncellenecek ve yeni içerikler bu başlıklar altına eklenecektir.

Atatürk’ün Hayatı
Atatürk’ün Kısaca Hayatı
Atatürk’ün Eğitim Hayatı
Atatürk İlkeleri
Atatürk İnkılapları
Atatürk’ün Özlü Sözleri
Atatürk’ün Türkçü Sözleri
Atatürk’ün Kronolojisi
Atatürk’ün Çocukluk Anıları
Atatürk’ün Anıları
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Atatürk Hakkında Söylenenler
İç ve Dış Basında Atatürk
Kendi Sesinden Atatürk
Atatürk’ün Kişilik Özellikleri
Atatürk’ün 30 Kişilik Özelliği
Atatürk’ün En Net Ses ve Görüntüsü
Atatürk’ün Sevdiği Türküler
Gençliğin Ata’ya Cevabı
Zübeyde Hanım
Ali Rıza Efendi
İzmir Suikasti
Atatürk’ün Dik Duruşu
Atatürk’ün Cenaze Töreni
Atatürk İmzaları
Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

Türk Tarih Tezi | Dil Devrimi | Harf İnkılabı
Güneş Dil Teorisi |  10. Yıl Nutku
Atatürk Olmasaydı…
Atatürkçülük Nedir?

mustafa kemal atatürk

Türk milleti, emperyalizme açmış olduğu savaş ile sömürülen tüm devletlere örnek olmuş ve Atatürk bir dünya lideri hâline gelmiştir. Kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yönünü, Osmanlı’nın son dönemlerinde ihanetleriyle gerçek yüzlerini tanıdığımız Orta Doğu ülkeleri yerine dil, kültür, din, tarih ve soy birliğimiz olan Türk kardeşlerimizin yurdu olan Orta Asya‘ya çevirmiştir.

Türk dili, edebiyatı ve kültürünün özünü arayan çabalar, Atatürk‘ün önderliğinde başarılı sonuçlar vermiş ve bir “ulus devleti” yaratma yolunda emin adımlarla ilerlenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte çağdaş Türk devleti yaratmak amacıyla batıdaki medeni hukuk kuralları, Türk ahlâk ve kültürüne uygun biçimde topluma benimsetilmeye çalışılmıştır.

Kız çocuklarının ve kadınların değer gördüğü, köylünün milletin efendisi olduğu, ekonominin bir yılda %40 büyüme sağladığı, yeni fabrikaların ve üniversitelerin açıldığı, öğrencilerin yurt dışına öğrenim görmek üzere gönderildiği, kılık kıyafet serbestliğiyle insanların modern bir toplum olmaya başladığı, Türk dil, tarih ve kültürünün en ince ayrıntılarına kadar bilimsel düzeyde araştırıldığı, din ve vicdan özgürlüğü temelinde laik bir toplum ahlâkının oturmaya başladığı, tam bağımsızlığından ve milliyetçiliğinden bir an olsun ödün vermeyen üniter bir devlet algısının yaratıldığı, halkının yüreğinde taht kurduğu kadar dış siyasette de Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılı gelişmelere imza attığı… bir devletin şeref nişanı, yaratıcısı ve yaşatıcı gücüdür Atatürk!

Bugün bazı fitneler, çaşıtlar ve hainler, onun başarılı devlet adamlığını, yüksek ahlâkını ve kutlu davasını çekemediklerinden Atatürk’e iftiralar atmaktadır. Bizler bütün oyunların ve Atatürk’ün aydın yolunun, yüce ülküsünün bilincinde yaşayan Türk evlatları olarak, O’nu sonsuza dek yüreklerimizde yaşatacağız.

Başbuğ Atatürk’ün çok güvendiği ve cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak, onun açmış olduğu yolda gözümüzü kırpmadan ilerleyecek ve Türklüğün şanlı bayrağını Atatürk’ten almış olduğumuz güçle göklerden indirmeyeceğiz!

Tanrı TÜRK’ü korusun!

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu