- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Münazara Nedir? / Özellikleri

münazara nedir

Kişilerin tartışma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesinde önemli bir etkinlik olan münazara şöyle tanımlanmaktadır: “İki karşıt yönü olan herhangi bir konunun, iki farklı grup tarafından bir jüri önünde ve belli kurallara göre tartışılmasıdır.” Tanımdan anlaşılacağı üzere münazara farklı yönlerine savunucu bulunabilen konular üzerinde yapılan kurallı ve yöntemli bir tartışma türüdür.

Münazara, genellikle okul ortamında yapılan bir etkinliktir. Farklı düşünebilme, kendi düşüncelerini savunabilme, karşısındakileri ikna edebilme, izleyicileri etkileme gibi kazanımlara yöneliktir. Öğrencilerin temel dil becerilerine dair birçok yararı bulunmaktadır. Münazara, tartışmadan farklıdır. Onu farklı kılan, kurallı ve yöntemli olmasıdır. Münazarada tartışma, medeni bir şekilde yapılır ve kişiler yapıcı eleştirilerde bulunurlar.Münazaranın Özellikleri

– Münazarada mutlaka bir tez, bir de antitez bulunmaktadır. Karşıt iki görüş, bu etkinliğin temelini oluşturur. Kişiler doğrudan bir tezin veya onun tam karşısında bulunan antitezin savunucusu olurlar.

– Farklı görüşleri savunan iki grup vardır, her grupta birle dört arasında değişen konuşmacı vardır. Tüm konuşmacılar bireysel olarak değil, kendi grubu adına konuşma yapar.

– Salt tartışmalardan farklı olarak kurallara ve yöntemlere bağlı kalınarak fikirler savunulur. Jürinin belirlediği kuralların dışına çıkılmaz. Hakarette bulunulmaz, kişiler kendini övmez ve herkese hoşgörüyle yaklaşılır.

– Münazara, konuşmacıların kendilerini savunabilme becerilerini geliştirir. Konuşma yeteneğini üst düzeyde kullanmayı gerektirir.

Konuşmacılar karşısındakini ikna etmeye çalışır ve başta jüri olmak üzere tüm dinleyicileri kendi fikirlerini savunarak etkileme gayreti içerisindedir.

– Zamanı iyi kullanmayı, fırsatları değerlendirmeyi gerektirir. Konuşmacılar karşı gruptaki düşüncelerin açığını bulmaya çalıştıklarından, uyanık olmaları gerekir. Pratik zekâlı olanlar bu etkinlikte daha başarılı olur.

– Münazara konuşmacıların farklı görüşlere saygılı olmalarını sağlar. Farklı düşünen insanların olabileceğini kavratır. Empati yeteneğini geliştirir.

– Bu etkinlikte konuşmak kadar, dinlemek de önemli olduğundan kişiler etkin ve saygılı bir şekilde dinleyici olmayı öğrenirler. Ayrıca konuşmalardan not alma yeteneği kazandırır.

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu