- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Matematik
Performans – Proje Ödevi Konuları

performans, proje ödevleri– Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )
– Matematik ile ilgili kısaltma ve sembollerin olduğu bir tablo hazırlama
– Atatürk ve Matematik panosu hazırlama
– Prizma maketleri hazırlama (Dikdörtgenler prizması,Küp,Kare dik prizma.)
– Bölünebilme kurallarını tanıtan broşür hazırlama
– Düzlemsel geometrik şekillerin çevre hesaplamaları
– Üç gömlek ve dört pantolonun kaç farklı şekilde giyinilebilir? olduğunu gösteren bir pano hazırlama
– Kümelerin gösterimi ile ilgili pano hazırlama
– Kümelerde birleşim-kesişim işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
– Kümelerde fark ve tümleme işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
– Verilen bir konu ile ilgili anket hazırlama, veri toplama ve grafik ile yorumlama sunumu hazırlama
– Günlük yaşantımızda kullandığımız ve eskiden kullanılan ölçü aletleri ve birimleri hakkında bilgi toplama ve karşılaştırma
– Bir torbada 20 farklı renkteki kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
– Ondalık kesirlerde dört işlemi modelleyerek gösterme.
– Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
– El iş kâğıtlarını kullanarak Örüntü ve süsleme örnekleri hazırlama
– Matematik bulmacası hazırlama
– Matematik dergisi hazırlama
– Eşlik ve benzerliği tanıtan bir tablo hazırlama
– Cebirsel ifadeleri modelleyerek gösterme
– Örüntü-süsleme örnekleri hazırlama
– Rasyonel sayıları modelleyerek gösterme
– Rasyonel sayılar ile ilgili sorular hazırlayarak çarkıfelek oluşturma
– Matematiğe yön verenler hakkında bilgi toplama
– Oran-orantının özellikleri hakkında problem çözümleri
– Koordinat sistemi( Rene Descardes) ile ilgili pano hazırlama
– Matematik dergisi hazırlama
– Beş tane bankanın faiz oranlarını araştırarak uygun problem çözme
– Çember ve açıları gösteren bir sunu hazırlama
– Daire ve daire dilimi alanları hakkında soru hazırlama
– Silindirin açık ve kapalı şeklini gösteren ve özelliklerini tanıtan maket hazırlama
– Bir torbada 1 den 21’e kadar sayıların yazıldığı kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
– Beşgen, Altıgen ve yedigenin iç açıları, dış açıları, köşegen sayısını gösteren pano hazırlama
– Parelel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların tanıtımı gösteren bir tablo sunumu hazırlama
– Ailenizin boy ve kilo ölçülerini belirleyerek, uygun grafikte gösterme
– Matematik dergisi hazırlama
– Simetriye günlük yaşamdan örnekler vererek noktaya ve doğruya göre simetriği slayt şeklinde hazırlama.
– Tam sayılarda dört işlem ve kuvvetini içeren sorular hazırlama.
– Matematik bulmacası hazırlama– Matematik bulmacası hazırlama
– Fraktalar ile ilgili slayt gösterimi hazırlama
– Pisagor bağıntısını modelleme
Fibonacci sayılarını araştırma
– Histogram oluşturma
– Piramit maketi hazırlayarak, özelliklerini belirtiniz
– Matematik dergisi hazırlama
– Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
– 4,5,6 basamaklı tam kare sayıların karekökünü alma örnekleri
– Kareköklü sayılarda işlemleri gösteren bir sunu hazırlama
– Bilimsel gösterim örnekleri
– Prizmaların açık ve kapalı şeklini ve özelliklerini gösteren pano hazırlama
– Üslü sayılarda özellikleri gösterme
– Perspektif çizimlerini gösteren bir sunum hazırlama
– Permütasyon ve Kombinasyonun farkını gösteren sorular çözme
– Olasılık çeşitlerine örnekler verme
– Birim küplerle çeşitli şekiller hazırlayarak, farklı yönlerden görünümlerini çizme
– Çarpanlara ayırmada modelleme yapma ve modellenen bir işleme açıklama
– 300,45°,60° lik açıların trigonometrik oranlarını gösteren tablo hazırlama
– Eğim hakkında bilgi ve örnekleme
– (ERATOSTHENES’in KALBURU) Asal sayılar panosu hazırlama (10 x 10’luk)
– Matematik bulmacası hazırlama
– Sudoku hazırlama
– Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
– Atatürk ve Matematik panosu hazırlama
– Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve
– Sistemlerin araştırma ve sunumu
– Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama
– Matematik gazetesi hazırlama
– Okulunuza yeni bir logo hazırlama
– Bir saat modeli çizerek açıları gösterme
– Aile bütçesinin bir aylık raporunu çıkarma
– Anket hazırlama ve grafik çizimi
– Hangi şans oyunlarında kazanma şansı daha yüksektir? sorusuna cevap arama
– Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.
– Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
– Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama
– Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması
– İstatistik ve grafiklerle ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu
– Hava sıcaklığının gün içindeki değişimini ölçüp, tablo şeklinde rapor olarak sunma
– Silindiri tanıtan bir maket hazırlama
– Ailenin mutfak harcamalarını gösteren bir daire grafiği hazırlama
– Olasılık ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama
– Bir giyim mağazasının bir aylık kar ve zarar durumunu gösteren tablo hazırlama
– Pisagor bağıntısını modelleme
Altın oranı araştırma
– Pİ sayısını araştırma
– Düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerini hazırlama
– Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması.Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.
– Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
– Batılı Yunan Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama
– (a+b)2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi
– Türkiye İstatistik Enstitüsünün araştırılması
– Üç boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi
– Fibonacci sayılarını araştırma
– Perspektif ile ilgili Powerpoint sunusu hazırlama

Performans ve Proje Ödevleri sayfasına dön! «|