- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Kültürün Kazanılması

türk milli kültürüSosyalleşme bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve değerlerini öğrenmesidir. Sosyalleşme yoluyla birey yaşadığı toplumun kültürünü kazanır.

Bireyin toplumda trafik kurallarına uygun hareket etmesi, yaşlılara toplu taşım araçlarında yer vermesi, sorumluluklarını yerine getirmesi vb. sosyalleşmenin sağladığı sonuçlardır.

Kültürel kimlik, bireyin, yaşadığı toplumun genel ve özel kültürel unsurlarına katılması ve kişisel özelliklerini katmasıyla edinilir. Böylelikle birey, kendini içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak tanımlar. Bireye, “Kimsiniz?” “Kimlerdensiniz?” gibi sorular sorulduğunda verdiği cevaplar bireyin kültürel kimliği hakkında bilgi verir.İnsanların toplumları, ülkeleri birbirinden farklı da olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, ama inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar.

Bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında içinde yetiştikleri kültürel yapıdır. Bireyler, kültürü sosyalleşme süreciyle kazanırlar.

Sosyalleşme (Toplumsallaşma), (Sosyalizasyon): Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.

Birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur. Olayları algılayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültürden etkilenir.

Sosyalleşme süreci, aynı toplumdaki bireyleri genel olarak birbirine benzetir. Ancak aynı kültürel ortamda da yaşasa her insanın yaratılış özellikleri farklı olduğu için kişilikleri birbirinin aynısı değildir.

Kültür sayfasına dön! «|

| Kültür Nedir? | – | Kültürün Özellikleri | – | Kültürün İşlevleri |
| Kültürün Öğeleri | – | Milli Kültür | – | Kültür Kavramları |