- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Köşeli Parantez “[ ]” / Noktalama İşaretleri

virgül, noktalama işaretleri1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce veya alıntılarda, alıntı metinde olmayan ama yazarın eklediği bilgileri göstermek için köşeli ayraç kullanılır.

Örnek: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerim Bodrum’da yazmıştır.

– Kütüphanemize Türk edebiyatı tarihi kitapları [En başta Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı)] alınmalı.

2. Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır.

Örnek: Yekta Bahir [Ömer Seyfettin], Yeni Lisan, Genç Kalemler.

3. Bilimsel çalışmalarda, metinde bulunmadığı hâlde araştırmacı tarafından tamamlanan kısımlar köşeli ayraç içinde verilir.

Örnek: Babam kağan öldüğünde küçük kardeşim Kül-tegin ye[di yaşındakaldı…]

Noktalama İşaretleri sayfasına dön! «|