- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Kendi Sesinden Atatürk

Ulu Önder Atatürk’ün, cumhuriyetimizin kuruluşunun onuncu yılında yapmış olduğu halka sesleniş niteliğindeki nutkunun ve 1935 Kurultayı açılırken yaptığı konuşmanın ses kaydı arşiv çalışmaları ile bugün bizlere kavuşturulmuştur. Konuşmalarda Atatürk’ün tiz ses tonuna sahip olması, kayıtların kalitesizliğindendir.

kendi sesiyle atatürk

Ölümünün 28. yılında, Atatürk’ün kutsal hatırasına sunduğumuz bu plâk mevcut imkânların en iyi şekilde değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. Bu konuda yararlandığımız geçmiş yıllara (1933-1935) ait belgeler, Hollanda’nın Philips laboratuvarlarında elektronik teçhizat ve filtrelerden geçirilerek parazit ve gürültü sesleri imkân nisbetinde süzülmüştür.

Bu tarihî sesin size en net ve pürüzsüz şekilde kazandırılması için gösterilen bütün çabaya rağmen, yararlanılan belgelerin ilkel metodlarla kaydedilmiş oluşu ve zamanla yıpranmış bulunması, daha iyi bir plan yapılmasını engellemiştir. Bütün bunlara rağmen, bu tarihî plağın arşivinizde belgesel plak olarak müstesna bir yer tutacağına inanıyoruz.10. Yıl Nutku

AtatürkOnuncu Yıl Nutku” adıyla anılan bu tarihi konuşmasını Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü münasebetiyle (29 Ekim 1933), Ankara’daki hipodromda düzenlenen büyük törende yapmıştır. Söylev sanatının bütün inceliklerini taşıyan bu özlü konuşmasında, az zamanda çok işler başarmanın mutluluğu içinde olan Atatürk, Türk milletine olan güvenini anlatmaktadır.

1935 Kurultayı’nı Açış Nutku

Atatürk, 9 Mayıs 1935 tarihinde, dördüncü Kurultay’ın açılışı münasebetiyle Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı bu konuşmasında, kısa süre içerisinde gerçekleştirilen devrimleri anlatmaktadır. Arı bir Türkçe ile kaleme alınan konuşmanın ilgi çekici bir yönü de Atatürk‘ün 5 yıl önceden, kopacak İkinci Dünya Savaşı’nı görmüş olması ve bu yaklaşan tehlikeden milletini haberdar etmesidir.

Ayrıca Atatürk’ün en net ses kaydını dinlemek için “buraya” dokunabilirsiniz.

M. Kemal Atatürk sayfasına dön! «|