- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

iyi bir dinleyicinin özellikleriİyi bir dinleyici, her şeyden önce konuşmaya değer veren kişidir. “Siz konuşurken başkalarının sizi dinlemesini istiyorsanız; başkaları konuşurken de siz onları dinlemelisiniz.” düşüncesinin temelinde, konuşmaya ve konuşmacıya değer vermek yatmaktadır.

Belki konuşma, anlam yönünden çok yoğun veya etkileyici değildir. Belki de konuşan kişinin art niyetli, karşıt fikirli olduğunu düşündüğünüz için onu dinlemeye tahammülünüz dahi yoktur. Fakat yüksek düşünceli insanlar, konuşmanın değerli olduğunu düşündükleri için aslında gereksiz konuşmaların da insanlara bir şeyler kazandırabileceğini düşünerek, etkili bir dinleme yapabilirler.

Dinleyici “etkili” olabilmek için, kesinlikle edilgen (pasif) olmamalıdır. Çünkü etkili bir dinleyici; sorularıyla ve jest-mimikleriyle konuşmacıyı yönlendirebilme gücüne sahiptir. Konuyu ilginç bulduğunu hissettirme veya açıklama, konuşmanın seyrini değiştirebilecektir.

İyi bir dinleyicinin belli başlı özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Birikim kazanmanın yollarından birinin de dinleme olduğunu bilir.

2. Söylenenlerin iyi ve doğru şekilde anlaşılması, incelik ve derinlikleri ile kavranması ve bilgi duygu ve düşüncelerin doğru ve etkili bir şekilde anlaşılıp aktarılabilmesi alışkanlıkları iyi bir dinleyici olmaya bağlıdır.3. Dinleme ile ilgili bu alışkanlıkları ve yetenekleri kazanmak istekli amaçlı ve disiplinli bir dinleme ile sağlanabilir. İsteksiz, amaçsız ve disiplinsiz bir dinleme sadece vakit öldürmektir.

4. İyi bir dinleme faaliyeti için önemli bir nokta da ortamın dinlemeye uygun olmasıdır. Ortam sessiz değilse, farklı konularda farklı konuşmalar varsa orada dinlemeden söz edilemez.

5. Dinlerken not almak da iyi bir dinleyici olmanın özelliklerindendir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için konuşmacıyı dikkatle dinlemeli ve gerekli gördüğümüz yerleri not almalıyız.

6. Konuşulanları tam ve doğru anlama, konuşmanın akışı içerisinde, kopukluklara uğramadan dinlemekle mümkündür.

7. Ön hazırlık yapılmış istekli, amaçlı ve disiplinli dinleme, dinlenilenleri kavramayı kolaylaştırır.

8. Dikkatli dinleyici, konuşmacının, konusunu ortaya nasıl koyduğuna, bunu yaparken ne şekilde hareket ettiğine dikkat etmelidir. Konuşmacının konuyu ortaya koyarken, ana fikri söyleyip söylemediği, aranması gereken bir başka noktadır. Dinleyici, ortaya konan ana fikri destekleyen, onu doğru göstermeye çalışan ve ona kuvvet kazandıran yardımcı fikirlerin ortaya konuluş şekline ve sırasına dikkat etmelidir. Bu dikkat; dinleyiciye, konuşma boyunca ele alınıp işlenen düşüncelerin tam bir krokisini çıkarma imkânı verir.

9. Dinlediklerimiz üzerinde daha önceden bilgi birikimimiz mevcut olabilir. Bu bilgiler, dinlediklerimizle uyum içerisinde olduğu gibi aynı yönde de olmayabilir. Ayrıca dinlediklerimiz arasında anlayamadığımız, anlayıp da benimsemediğimiz bilgi ve fikirler bulunabilir. Bunlara açıklık getirmek için konuşmacıya sorular sorabiliriz. Ancak, yerinde soru sorabilmek içinde iyi bir dinleyici olmak gerekir. Sorular nezaket kuralları içinde olmalıdır. Benimsemediğimiz görüşleri de saygı ile karşılamalıyız.

10. Soru sormada şunlar yapılabilir: Karmaşık olanı sorma, örneklendirilmesini isteme, yoğun ve açık olmayan ifadeleri sorma gibi…

İyi bir “konuşmacının“, “okuyucunun” ve “yazarın” özelliklerini, aşağıdaki başlıklara dokunarak görebilirsiniz.

İyi Bir Konuşmacı | İyi Bir Yazar | İyi Bir Okuyucu