- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

İpek Yolu’nun Uygarlıkları

Daha İpek Yolu tarihinin başlangıç zamanında, İpek Yolu’nun geçtiği yollardan faydalanmanın ölçüsü hakkında, eski yazarların haberleri bile bazı tasavvurlar veriyor. Şöyleki, Çin yıllıkları, Han devrinde Çin’den Batıya “yabancı ülkelere” yılda “5-6 tane zaman zaman da 10’dan fazla elçilik heyeti” hediyelerle yollanıyordu; büyük grupların herbiri bir kaç yüz adamdan, küçüklerin herbiri ise yüzlerce adamdan meydana geliyordu.

İpek Yolu, Çin ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir dizi antik ticaret yoluna verilen addır. İpek Yolu M.Ö. 100 yılından M.S. 1500 yılına kadar gelişmiştir. Yollar doğu Çin ile Akdeniz arasında Orta Asya ve Orta Doğu’nun dağlık ve çöllük topraklarında yaklaşık 8050 km boyunca uzanmıştır.İpek Yolu, adını üzerinde taşınan bol miktarda Çin ipeğinden almıştır. Yolu üzerindeki şehirler gelip geçenlere yiyecek, su ve barınma olduğu kadar alışveriş yapılacak ürünler de sağlamıştır. Bu şehirler arasında Khotan (şimdiki Hotan, Çin) yeşim taşıyla ün yapmıştır. Günümüzde Özbekistan topraklarında olan Fergana bölgesi güçlü atlarıyla tanınmaktaydı.

Diğer bir haberde ise, Han elçilerinin “birinin gidip diğerinin geldiği” anlatılıyordu. Bütün bu “diplomatik-ticarî” kervanların kendi yolculuk gayelerine ulaşmaları zordu, ancak yine de niyet ettikleri devletlere varmayı başaran ve gerisin geriye Çin’e dönebilenlerin sayısı hiç de az değildi.

Strabon’un (Milad sınırında yazılmış) “Geographica”sındaki bilgilere göre, eski dünyanın başka bir ucundan, Mısır limanlarından sadece, bugünkü Kuseyr’in kurulu olduğu yerde bulunan liman kenti Mios-Gornos’dan (Kızıl Deniz’de yarım düzine kadar daha Mısır limanı vardı) Hint Okyanusu’na yılda 120 gemi yola çıkıyordu. Eserinin başka bir yerinde Strabon, Hindistan’a hareket etmiş “büyük filolar”dan bahsediyordu.

İpek Yolu sayfasına dön! «|