- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

İnternetin Yararları ve Zararları Nelerdir?

internetin yararları ve zararlarıBilginin ve iletişimin küresel boyutlara taşınmasını sağlayan internet, ülkemizde 1993 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde de öncelikle iletişim ağlarının geliştirilmesi, bilginin çok kolay bir şekilde ulaşılabilir hâle gelmesi, belge ve dosyaların genel bir ağ üzerinden gönderilebilmesi boyutuyla gelişmeye başlamıştır. Bu işlevine ek olarak internet üzerinde sosyal medya organları oluşmuş, elektronik ticaret yapılmaya başlanmış, çok yönlü iletişim ortamları meydana gelmiş, etkileşimli uygulamalar ve oyunlarla internet her evin vazgeçilmezi hâline gelmiştir.

Günümüzde gelişen teknolojik aletlerin birçoğu boyut olarak küçülmekle birlikte, çok büyük işlevleri karşılar hâle gelmektedir. Cihazlar küçülürken, işlevlerinin artmasını pek çok noktada internete borçludur. Çünkü internet sayesinde uzak noktalarda depolanan bilgiler ve yapılan işlemler artmıştır. Bu nedenle bugün geliştirilen teknolojik aletlerin çok büyük bir kısmı, internet altyapısını kullanmaktadır. Bu da internetin günümüz teknolojisini olmazsa olmaz bir öneme kavuşturmuştur.

İnternet her gün hayatımızın daha fazla içine girmekte, onunla geçirdiğimiz süre ve etkileşim gitgide artmaktadır. Hâl böyle olunca internetin toplumsal ve bireysel yaşamda devrim niteliğindeki katkılarının yanı sıra, olumsuz yönleri de ortaya çıkmıştır. Özellikle insanların sosyal medyaya çok fazla anlam yüklemesi ve onunla günün büyük kısmını geçirmeye çalışması, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve kişilerin daha pasif bir yaşam sürmelerine neden olmaktadır. Bununla birlikte özel hayatın gizliliği ve toplumun ahlâk kuralları da çöküntüye uğramıştır.Doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanıldığında, internet devrim niteliği taşıyan mükemmel bir buluştur. Onu hayatımıza kazandıran da zararlı hâle getiren de insandır. İnternetin yaşamımıza kazandırdığı sayısız yararı ve çoğunlukla amacından uzaklaşarak kullanılması sebebiyle ortaya çıkardığı zararları uzun uzun anlatmak ve örneklendirmek yerine aşağıda maddeler hâlinde ele almaya çalışacağım:

İnternetin Yararları Nelerdir?

– Hepsinden önce muazzam bir bilgi kaynağıdır. Her dilde, her alanda var olan milyonlarca bilgi ansiklopedik değer taşımaktadır.
– Dünyanın dört bir yanıyla saniyeler içinde iletişim kurmak mümkündür. Üstelik bu hem ekonomik hem de kolaydır.
– Telefon, tablet, bilgisayar vs. aygıtlardan her boyutta ve uzantıda dosya paylaşmak mümkündür.
Televizyon ve radyo gibi medya organlarından çok daha hızlı bir şekilde bilgi, haber vs. yayınlama imkânına sahiptir.
Elektronik ticaret sayesinde evden çıkmadan veya yolda yürürken alışveriş yapmak mümkündür.
– Para gönderme, fatura ödeme, kredi çekme vs. bankacılık işlemlerinin hemen hepsi artık internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.
– Telefonlar internet sayesinde yepyeni bir boyut kazanmış ve günümüzdeki akıllı telefonlar neredeyse cep bilgisayarına dönüşmüştür.
– Belgelerin kâğıda basılarak posta yoluyla gönderilmesi yerine, e-posta ile saniyeler içinde ve kâğıt israfı yapmadan belge gönderme imkânı ortaya çıkmıştır.
– Kişisel gelişim konularında, sanat ve spor dallarında evde eğitim almak için internet sınırsız bir kaynaktır.
– Yeni iş alanları ve sektörleri ortaya çıkarmıştır, özellikle bedensel sorunu olanların oturarak çalışabilmeleri mümkün hâle gelmiştir.

İnternetin Zararları Nelerdir?

– Özellikle sosyal medyanın kişiler ve toplum üzerinde zamanı verimsiz kullanma gibi bir etkisi vardır.
– İnsanlar artık yemeklerini komşularıyla paylaşmak yerine, yediklerini sosyal medyada paylaşmayı tercih etmektedirler.
– Aile içinde iletişim gittikçe azalmakta ve aile bireyleri birbirinden kopuk yaşamaya alışmaktadır.
– Sürekli telefon, tablet veya bilgisayarla zaman geçiren kişilerde görme bozuklukları, dolaşım sistemi, kalp ve damar hastalıkları, iskelet sisteminin yamulması vs. rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.
Kitap ve dergi gibi basılı eserlerin yerini e-kitaplar aldığı için kitap ve okuma kültürü yok olmaktadır.
İnternet bağımlılığı çağımızda sık görülen bir hastalık olmaya başlamıştır.
– İnsanlar işlerini daha kolay halletmeye alıştıkları için tembelleşmekte, kolaya kaçmaktadır. (*)
– Öğrencilerin ödev yapma alışkanlıkları değişmiş ve düşünerek üretmekten çok bir kaynaktan alıp deftere yazma şekline dönüşmüştür.
– Kötü niyetli veya yetkin olmayan kişilerin bilgi kirliliği ortaya çıkarması ve asparagas haberlerle toplumda infial yaratması kolaylaşmıştır.
– Banka hesaplarındaki parayı ele geçirmek isteyen hırsızlar, her gün buldukları yeni yöntemlerle tedirgin bir toplum yaratmışlardır.
Kişisel verilerin korunması zorlaşmıştır, çeşitli yazılımlar ile bu bilgilerin başkalarının eline geçmesi mümkündür.
– Attığı her adımı sosyal medyada yayınlama merakı yüzünden, özel hayatın gizliliği gün geçtikçe azalmış ve duygular sanal boyuta taşınmıştır.
– Devletlerin siber savaşlarla birbirine zarar verdiği bir ortam meydana gelmiştir.
– Şiddet, nefret vb. toplumsal ve evrensel ahlâka aykırı şeyler de barındırmaktadır.

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu