- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

İnternet ve Kısa Mesaj Dili

internet ve sms diliGünümüzde Türkçenin sinema, tiyatro, müzik gibi dil temelli eğlence sektöründe baskın olduğunu söyleyebiliriz. Televizyonda olduğu gibi bunlarda da Türkçenin kendi içindeki çok çeşitli varyantlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca Türkçe bu alanda da başka dillerle, özellikle İngilizceyle rekabet etmektedir. Eğlence sektöründe İngilizceyle rekabetin daha çok sinema ve müzik sektöründe olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatroda yabancı dilli oyunların yaygın ilgi görmesi alışılmış bir durum değildir. Ancak özellikle büyük şehirlerde yabancı filmler dublajsız gösterilebilmektedir. Bu filmlerin önemli bir kısmı İngilizcedir. Bu nedenle burada Türkçenin de diğer dünya dilleri gibi İngilizce ile bir rekabeti olduğu görülmektedir. Aynı şekilde müzik sektöründe Türk şarkıcıların kendilerini uluslararası alanda ispat etmek amacıyla İngilizce şarkı söyledikleri veya Eurovision gibi uluslararası yarışmalarda Türkiye’nin İngilizce şarkıyla temsil edilmesi az rastlanan bir durum değildir. Yine piyasada İngilizce müziklere kolayca ulaşılabilmektedir.

Dilin işlevleri açısından üzerinde durulması gereken çok yeni bir araç da önemi her geçen gün artan internet veya sanal dünyadır. İnternet, bir dilin yeni ihtiyaçları karşılamadaki başarısını ölçen bir mihenk taşı, dile karşı alışılmamış bir meydan okuma olarak da algılanabilir. Gerçekten de son yıllarda internet dilin sınırlarını zorlayan ve genişleten en önemli araçtır. (Örnek olarak bkz: “Yha da Ne Demekmiş?)

İnternetin getirdiği sınırsız özgürlükten Türkçe de geniş biçimde yararlanmaktadır. İnternette ulaşılması her geçen gün kolaylaşan milyonlarca Türkçe sayfa yer almakta ve bu sayfaların sayısı her geçen gün artmaktadır.

İnternette her türlü dil verisi bulunmaktadır: sözlükler, kurmaca metinler, fıkralar, karikatürler, öyküler, romanlar vb. Ayrıca daha önce pek alışılmış olmayan, yazılı, sözlü ve görüntülü dil verilerine de ulaşmak, bunları tekrar tekrar dinlemek, üzerinde oynamak gibi daha önce mümkün olmayan şeyler de mümkündür. Ayrıca internetle sadece standart dille yazılmış metinlere değil, dil içindeki her tür varyanta ulaşılmaktadır: Ağız metinleri, sosyal gruplara ait metinler, argo, gençlere özgü metinler vb.İnternet sadece dil içindeki mevcut varyantların depolandığı bir veri bankası değildir. Sanal dünyada dil içinde aynı zamanda yepyeni varyantların ortaya çıkmış, yabancı birinin anlayamayacağı iletişim imkanları gelişmiştir. Bunu, standart dilde bir bozulma olarak algılayanlar da vardır. Burada dilin değişmezliğinden hareket edilmektedir. Oysa dil değişkendir, standart dilin zorunlu olduğu alanlar dışında kimin hangi dili kullanacağının sınırlarını belirlemek de kullanılan dili kontrol etmek de mümkün değildir. Ayrıca internetin dili bozduğu görüşü Türkçe için sınanmış da değildir. İngilizce için yapılan çalışmalar ise internet ve kısa mesajda kullanılan dilin bir bozulma değil, bir zenginlik olduğunu, kısaltma yapabilmek için de iyi bir dil bilgisi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Her ne olursa olsun internetin dil açısından yepyeni imkanlar sunan bir araç olduğu, dilde yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı ve genişletildiği göz ardı edilemez. İnternet milyonlarca insanın bir şekilde dilin zenginleşmesine katkıda bulunduğu bir araçtır. Türkçenin içindeki zenginliği bugün en iyi yansıtan alanların başında, dil içindeki her tür varyantın temsil edilme şansı bulduğu internet gelmektedir. Yazılı metinlerde, televizyonlarda daha önce kendini gösterme şansı bulamayan standart dışı varyantlara, gönüllü katılımına açık internette ulaşmak mümkündür.

ÇokBilgi.Com