- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

İlk Türk Destanları

ilk türk destanları

Büyük Türk tarihinde, Türkler’in müslüman olmadan önceki dönemlerine ait destanlar, sözlü edebiyatımızın ilk ürünlerini oluşturmaktadır. Altaylılar, Sakalar, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde ortaya çıkan Türk destanları, Türk edebiyatının ilk örneklerini oluşturmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

İlk Türk destanlarımız aşağıda ortaya çıktıkları dönemlere göre verilmiştir. İlgili başlığa dokunarak içeriğe ulaşabilirsiniz.

1. Altay – Yakut Dönemi

Yaratılış Destanı
Siyenpi Destanı

2. Sakalar Dönemi

Alp Er Tunga Destanı
Şu Destanı

3. Hun Dönemi

Oğuz Kağan Destanı
Attila Destanı

4. Göktürk Dönemi

Bozkurt / Göktürk Destanı
Ergenekon Destanı

5. Uygur Dönemi

Türeyiş Destanı
Göç Destanı

 

Türk Destanları sayfasına dön! «|