- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

“İle” Edatının Yazımı

yazım kuralları1. Edat ve bağlaç olarak kullanılır. Yazılışları bakımından aralarında fark yoktur. Bu kelime kendinden önceki kelimeye bitişik de yazılabilir, ondan ayrı da…

Örnek: Kerem ile Aslı efsanesini okuyanınız var mı?

2. Bitişik yazılan “ile” kelimesi “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar. Ayrı yazıldığında ünlü uyum kuralları aranmaz:

Örnek: arabası ile>arabasıyla, konu ile>konuyla, annem ile babam>annemle babam…

Ünlüyle biten kelimelere bitiştirildiğinde, baştaki “iünlüsü düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir:

Örnek: Bora ile>Bora’yla, sopa ile>sopayla, dava ile>davayla, arkadaşı ile>arkadaşıyla, dolayısı ile>dolayısıyla…

3. Ünsüzle biten kelimelere bitiştirildiğinde, sadece baştaki “i” ünlüsü düşer, büyük ünlü uyumuna göre “la” veya “le” şeklinde kullanılır.

Örnek: Murat ile>Murat’la, cam ile>camla, deve ile>deveyle…

Yazım Kuralları sayfasına dön! «|