- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Halk Edebiyatı

halk edebiyatı

Halk edebiyatı, adından da anlaşılacağı üzere halkın kendi ihtiyaçlarından doğan ve halkın duygu düşüncelerini halkın diliyle anlatan edebiyat dönemidir. Divan edebiyatı gibi yüksek bir zümreye ait, ağır bir dile sahip bir dönem değildir. Tam tersine, anlaşılması çok kolay olan ve halkın kendi duygularını yansıtan bir dönemin ürünüdür. Aşağıda halk edebiyatının kendi içerisindeki dönemleri ve çeşitlerini görebileceğiniz, özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebileceğiniz sayfalara ulaşabileceğiniz bağlantılar bulunmaktadır. Bağlantılara dokunarak ilgili içeriğe erişebilirsiniz:

Halk Edebiyatının Genel Özellikleri
Halk Edebiyatının Dönemleri
Halk Edebiyatının Önemli Temsilcileri
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri