- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Forum / Sözlü Anlatım

sözlü anlatımAdını eskiden Romalılarda halk toplantılarının yapıldığı alandan alan forum, toplumu ilgilendiren bir konu veya problem üzerinde bir başkanın denetiminde yapılan konuşmalardır. Panel ve açık oturuma benzer. Onlardan farkı konuşmaların sonunda dinleyicilerin de tartışmaya katılıp düşünce ve görüşlerini ifade etmeleridir. Bu sebeple panelin devamı ya da geliştirilmiş türü sayılabilir.

Forumun amacı kamuoyunu ilgilendiren bir konuda sadece uzmanların görüşlerine değil dinleyicilerin de düşüncelerine yer vermek, böylece çok sesliliği ve katılımcılığı sağlamaktır.

Forumda oturum başkanının tartışma konusunu iyi bilmesi, tartışmacıları ve dinleyicileri tanıması, kavrayış gücünün yüksek olması, olaylar ve konuşmalar arasında bağ kurabilmesi, konuşmaları özetleyerek sonuçlar çıkarabilmesi, gerektiğinde tartışmayı yatıştırabilmesi gerekir.

Oturum başkanından söz vermede konuşmacılara eşit davranması ve konu dışına çıkılmaması için özen göstermesi de beklenir. Forumda konuşmaya dinleyicilerin de katılması, görüşlerini ifade etmelerinin yanında dikkatlerinin canlı tutulmasını da sağlar.

“Hazırlıklı Konuşmalar” sayfasına dön! «|

Sözlü Anlatım «| – |» Yazılı Anlatım «|