- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Fen ve Teknoloji
Performans – Proje Ödevi Konuları

performans, proje ödevleri– Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
– 3-Organelleri tanıyalım.  (resimlerinin  kartona yapıştırılması
– Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
– Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
– Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
– Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
– Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
– Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
– Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
– Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
– Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
– Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
– Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
– Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
– Evinizde bir fasulye ya da mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz. Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
– Jeoloji, botanik, zooloji bilimi
– Veteriner kimdir? röportaj
– Organik tarımın faydaları
– Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
– Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
– Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
– Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
– Kendi imkânlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
– Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
– Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
– Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
– Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
– Isaac Newtonun hayatını araştırma.
– Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
– Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
– Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
– Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
– Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
– Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
– Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.
– Fiziksel değişme ile ilgili şiir yazma
– 20 x 20 ebadında molekül modellerinin olduğu kartlar hazırlama
– Sindirim sistemi hakkında araştırma yapınız.
– Gastrit, Ülser, reflü hakkında bilgi
– Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini içeren röportaj hazırlayınız.– Enzimlerin besin içeriklerine etkisi  SYF:19
– Diyalizi araştırıp diyalize bağlanan bir kişi ile röportaj hazırlayınız
– Boşaltım sistemi ile ilgili poster hazırlayınız
– Sindirim sistemi ile ilgili poster hazırlayınız
– Denetleyici ve düzenleyici sistemi ile ilgili poster hazırlayınız
– Tıp alanındaki günümüzdeki gelişmeleri araştırınız
– Deri hastalıkları ve tedavi yolları
– Braille  (breyıl) alfabesini araştır?
– Hormon üreten organlarımızı araştırınız.
– Fiziksel ve Kimyasal değişmelere ait bir drama veya sunum yapma
– Mancınık nedir?
– Basit makinelerin günlük yaşamımızdaki öneminin drama veya sunum yolu ile anlatılması.
– Periyodik Cetvel ve yapısının sunum ile anlatılması.
– Seçtiğiniz bir bilim adamının hayat hikâyesinin drama veya sunum ile anlatılması.
– Duyu organları sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.
– Sindirim sistemi sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.
– Elektroskop yapımı
– Enerji dönüşümlerini açıklama ve uygun deneyler tasarlama
– Seri bağlı devre yapımı
– Diyaliz merkezinde yatan bir hasta ile röportaj ve boşaltım sistemi hastalıkları
– Türkiye de 2007 yılındaki organ bağışı sonuçlarının açıklanması ve organ bağışının artmasıyla ilgili proje çalışması (Afiş çalışması)
– Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümünü gösteren bir deney tasarlama
– Organ bağışı konusunda makale yazınız.
– Hücre bölünmesi hakkında araştırma yapınız.
– Mitoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.
– Mayoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.
– Basit bir DNA modeli hazırlayınız.
– Arşimet hakkında bir poster hazırlayınız.
– Gemiler nasıl yüzer? Araştırınız.
– Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir aracın çalışma ilkesini araştırınız.
– Basit bir periyodik sistem çizelgesi hazırlayınız.
– Asit ve bazları kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırarak poster haline getiriniz.
– Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
– Asitler, bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
– Asitler, bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
– İndikatör nedir? Kırmızılâhanadan nasıl bir gösterge yaparız.
– PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
– Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
– Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
– Kalıtım hakkında araştırma yapma.
– Mendel’in çalışmalarını araştırma.
– İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.
– Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.
– Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.
– Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
– DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.
– DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.
– Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.
– Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.
– Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.
– Evrim kavramını örneklerle açıklama.
– Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.
– Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.
– Basınç ve çeşitlerini araştırma.
– Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.
– Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.
– Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.
– Kimyasal bağları örneklerle araştırma
– Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.
– Asit yağmurlarını araştırma.
– Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.
– Ses ve ses dalgalarını araştırma.
– Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
– Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
– Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
– Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
– Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
– Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
– Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
– Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
– Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
– Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
– Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
– Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
– Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
– Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
– İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
– PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
– Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
– Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
– Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
– Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
– ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
– Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

Performans ve Proje Ödevleri sayfasına dön! «|