- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Eş Anlamlı Kelimeler

eş anlamlı kelimelerTürkçenin temel olarak 5. sınıf konu anlatımı içerisinde yer alan eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler konusu, sözcükte anlamın girişinde verilen temel bilgilerden oluşmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Yazılışları farklı olmalarına rağmen, bir veya birkaç anlamı aynı olan iki kelimeye denir.” Tanımdan anlaşılacağı üzere eş anlamlı kelimeler yazılışı veya söylenişi birbirinden farklı; fakat karşıladıkları en az bir anlam aynı olan sözcüklerdir. Bu kelimelere “anlamdaş” sözcükler de denilebilir; çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır.

“Kara” ve “siyah” sözcükleri eş anlamlıdır. Çünkü “kara” sözcüğü TDK sözlüğünde “Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak; En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı; Kötü, uğursuz, sıkıntılı; Yüz kızartıcı durum, leke” şeklinde tanımlanmaktadır. Yani temel olarak “kara” kelimesinin üç anlamı vardır. Bu anlamlardan biri renk ifade etmektedir ve “siyah” kelimesinin anlamsal karşılığı ile aynıdır. Bunun için “kara” ve “siyah” sözcükleri eş anlamlıdır denilebilir. Bunun gibi; “okul – mektep”, “ayrım – fark”, “serüven – macera”, “kelime – sözcük”, “sağlık – sıhhat”, “hak – adalet”, “hediye – armağan” sözcükleri hep eş anlamlıdır.

Aşağıda eş anlamlı sözcüklerin listesi tablo şeklinde gösterilmiştir. Bu tablodan yararlanarak eş anlamlı kelime örnekleri derleyebilirsiniz.Eğer tabloyu düzgün görüntüleyemiyorsanız, buradan bakabilirsiniz.

Ayrıca aşağıda eş anlamlı kelimelerle kurulmuş cümle örnekleri bulunmaktadır:
Yurdumuzu yabancıların işgalinden kurtardık.
Bu vatan toprağın kara bağrında yatanlarındır.
O eskiden güçlü bir çocuktu.
Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.
Annesine çok değerli bir hediye almış.
Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.
Bir ulus düşünün ki, dilini bile unutmaya yüz tutmuş.
En büyük savaşlardan zaferle ayrılan bir milletimiz var.

O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.

Sözcükte anlam konusuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinmek istiyorsanız, “Sözcükte Anlam” sayfamızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca eş anlamlı kelimeler dizininde arama yapmak isterseniz, TDK’nin sözlüğünden yararlanabilirsiniz.

Eş Anlamlı Sözcükler | Zıt Anlamlı Sözcükler | Eş Sesli Sözcükler