- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Edebi Sanatlar – Söz Sanatları

edebi sanatlar, söz sanatlarıEdebiyatta kullanılan söz sanatları (edebi sanatlar), özellikle şiirde anlam inceliği sağlama ve derin bir anlatım ortaya koyma açısından büyük önem taşımaktadır. Şiirde estetik ve anlam derinliği, kullanılan söz sanatlarının gücüyle çoğu zaman paraleldir. Çünkü insanlar okudukları zaman hemen anladıkları şiirlerden çok, iki üç kere okuyarak veya üzerinde çok düşünerek anlayabildikleri şiirleri tercih etmektedirler.

Edebî sanatlar, Divan Edebiyatı’nda çok daha ayrıntılarıyla kullanılmıştır. Bunun yanında Halk Edebiyatı’nda ve günümüz edebiyatında da söz sanatları sıkça kullanılmaktadır. Aşağıda bütün edebî sanatlar sıralanmıştır. Sanatların eski edebiyattaki adlandırılışlarıyla birlikte, günümüzdeki adları da “alfabetik olarak” verilmiştir. İstediğiniz başlığa dokunarak içeriğe ulaşabilirsiniz:Akis – Yansıtma
Akrostiş Sanatı – Şiir Örnekleri
Aliterasyon – Ses Tekrarı
Asonans
Cinas
Hüsn-i Talil – Güzel Neden Bulma
İham
İntak – Konuşturma
İrsal-i Mesel – Atasözü Kullanma
İstiare – Eğretileme
İstifham – Soru Sorma
İştikak – Türetme
Kinaye
Lebdeğmez – Dudak Değmez
Leff-ü Neşr – Sıralı Açıklama
Mecaz – Değişmece
Mecaz-ı Mürsel – Ad Aktarması
Mübalağa – Abartma
Nida – Seslenme
Seci – İç Kafiye
Tecahül-i Arif – Bilmezlikten Gelme
Telmih – Hatırlatma
Tekrir – Yineleme
Tenasüp – Uygunluk
Teşbih – Benzetme
Teşhis – Kişileştirme
Tevriye – Amacı Gizleme
Tezat – Karşıtlık