- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Dünya Destanları

dünya destanları

Türk edebiyatında olduğu gibi, dünya edebiyatında da destanlar ilk edebî ürünlerden olmaları nedeniyle önem taşımaktadır. Destan türünün gelişimi, birçok batı edebiyatında ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Destanlar sözlü kültüre, sözlü edebiyat dönemlerine ait oldukları için ne zaman, nerede ve öncelikle kimler tarafından çıkarıldıkları hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, dünyadaki birçok millete ait eski zaman destanları bulunmaktadır. Bu destanlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Şinto (Japon Edebiyatı, Mahabbarata), Ramayana (Hint Edebiyatı), Şehname (İran Edebiyatı, Firdevsi), Gılgamış (Sümerler), Kalavela (Fin edebiyatı, Lönnrot), İlyada ve Odisseia (Eski Yunan edebiyatı, Homeros), Nibefungen (Alman Edebiyatı), Beovvulf (İngiliz Edebiyatı), İgor (Rus Edebiyatı), La Cid (İspanyol Edebiyatı), Chansen de Röland (Fransız Edebiyatı), Nibelungen (Alman Edebiyatı)…Aşağıda dünya destanlarından birkaçı örnek olarak verilmiştir. İlgili başlığa dokunarak içeriğe ulaşabilirsiniz:

İlyada Destanı
Odysseia Destanı
Şehname Destanı
Gılgamış Destanı
Ramayana Destanı
Virjil / Kalevela Destanı

 

Türk Destanları sayfasına dön! «|