- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Divan Edebiyatı

divan edebiyatı

Türklerin islamiyeti kabul etmeleriyle birlikte, edebiyatımızda ciddi değişiklikler olmuştur. Halk edebiyatı, yerini saray edebiyatı da denilen divan edebiyatına bırakmıştır. Kullanılan söz varlığı, vezin, söz sanatları ve konular açısından Türk şiirinin yabancılaştığı bir dönemi örnekleyen divan edebiyatı hakkında aşağıdaki başlıkları kullanarak içeriğe ulaşabilirsiniz:

Divan Edebiyatı Nedir? / Tarihi Gelişimi
Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
Divan Edebiyatının Temsilcileri
Divan Edebiyatı Konuları – Özellikleri
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri
Divan Edebiyatında Düz Yazı (Nesir)
Osmanlı Kadın Şairleri