- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Dilekçe Nedir? – Nasıl Yazılır?

dilekçeDilekçe de aslında bir resmî/iş mektubu olarak değerlendirilmektedir. Ancak dilekçenin hem günlük yaşamda hem iş hayatındaki öneminden dolayı ve ayrıca mektup bütünlüğü içerisinde konunun akışını kesmemek için dilekçeye ayrı bir başlık açılması uygun görülmüştür.

Bir isteği , bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya  özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

Dilekçe yazımı ile ilgili genel kurallar şöyle sıralanabilir:

• Çizgisiz kâğıda yazılmalı. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir,çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

• Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

Anlatım açık, net, dolaysız olmalı.
• Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.• Hangi kuruma verilecekse o kuruma hitap edilmelidir. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.“; Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.“; Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “İzninizi saygılarımla arz ederim.” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

• Yazım kurallarına dikkat edilmeli ve elle yazılıyorsa okunaklı olmalı.
• Bir istek ya da dilek öz bir biçimde yansıtılmalı.
Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

• Konuyla ilgili dilekçenin metin kısmında belirtilen ve bilgi olarak sunulan belgeler varsa ekler bölümünde (sol alt köşede), tek tek adları yazılarak belirtilmelidir.

• Kâğıdın sağ, sol, üst ve alt kenarlarından boşluklar bırakılmalı; yazılacak metnin uzunluğu / kısalığı göz önünde tutularak kâğıt kullanılmalı.

• Sağ üst köşeye tarih atılmalı.

• Dilekçeye gönderilen makam yahut yerin adresiyle başlanır. Adresteki bütün sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır. Bu ifadelerden sonra üst üste iki nokta yahut virgül konulur.

• Dileğini, şikâyetini bildiren kişi kendi iletişim adresini, telefon numarasını sol alt köşeye, eklerin üstünde bir yere yazmalıdır.

• Sağ alt köşeye dilekçeyi yazan kişi adını yazarak imzalamalıdır. İmzalanmayan dilekçeler işleme konulmaz. Tarihsiz dilekçeler de yine kişiye sıkıntılar yaşatabilir.

Dilekçe Örnekleri «|