- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Denetim Senaryosu Örneği – 4

denetim senaryosu oluşturmaDersin konusu Türkiye’deki iklim bölgeleriydi. Dersin sonuna doğru öğrencilere camdan görünen ağaçların türünü sordum. Bazı öğrenciler bunu hiç düşünmediklerini belirterek, bu dersin gerçekten hayatımızın bu kadar içinde olduğunu öğrenince şaşırdılar. Daha sonra öğretmenimize dönerek “Bu ağaçlardan Karabük’te de çok vardır, değil mi Halil öğretmenim?” diye sormam, daha önce Karabüklü olduğunu söylemediği için onun hakkında araştırma yaptığımı anlayan Halil Bey’in çok hoşuna gitti.

Öğrencilere bu ağaç türlerinin iklimle alakalı olarak yetişme imkânı bulduğunu açıklayıp, konuya uygun olmakla birlikte bilgi düzeyinin üstünde, değerlendirmeye yönelik sorular yönelttim. Türk gençleri olarak çok çalışmaları gerektiğini, Ulu Önder Atatürk’ün “Büyük işleri, büyük milletler yapar. Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.” sözüyle vurgulayıp, dersin verimli bir şekilde işlenmesini sağlayan öğretmenimize ve etkili biçimde geçmesine yardımcı olan katılımcı öğrencilere teşekkür ederek konuşmamı tamamladım.Öğretmenle birlikte dışarı çıktık ve ders işlerken kılavuz kitaptaki yönergeleri daha dikkatle uygulaması gerektiği konusunda kendisini uyardım. Sınıfın diğer köşesindeki bir öğrencinin derse hiç katılmadığını belirtip, bunun nedenini araştırıp araştırmadığını sorduğumda o öğrencinin zihinsel ve ruhsal bazı sorunları olduğunu öğrendim. Bunun üzerine öğretmenin ilçedeki Rehberlik Araştırma Merkezi’yle derhal iletişim kurması ve gerekli çalışmaları yaparak o öğrencinin yönlendirilmesi gerektiğini söyledim.

Tekrar ilk toplantı yerine geldik. Öğretmene dersi izlerken ve belgeleri incelerken gördüğüm bütün eksikleri belirttim. Dersin işlenişinde kullandığı yararlı materyallerin öğretimde çok etkili olduğunu vurgulayarak kendisine teşekkür ettim. Performans ve proje ödevlerinin, hayatın içinden örnekler oluşturacak konularla ilgili olmasının daha etkili olup olmayacağı konusunda öğretmenin fikirlerini aldım. Öğrencileri ve velileri daha yakından tanıyabilmesi için rehberlik kurumlarının ve öğretmenlerinin kullandıkları form örneklerini gösterip, bunları nasıl edinip uygulayabileceğiyle ilgili önerilerde bulundum. Yıllık Plan’ın öğrenci ihtiyaçlarına ve öğretim şartlarına göre yeniden düzenlenebileceği konusunda pratik bir örnek göstererek eksikliği belirttim.

Önceki Sayfa «| Sonraki Sayfa »|