- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Denden İşareti (“) / Noktalama İşaretleri

virgül, noktalama işaretleriBir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.

Örnek:
a. 1920 doğumlular
b. 1930         ”

a. Etken         fiil
b. Edilgen       ”
c. Dönüşlü     ”
ç. İşteş            ”

Not: Eğer devam eden benzer sözcüklerin arasına farklı bir sözcük girerse, o hâlde sözcüğü tekrar kullanmak gerekir. Denden işareti bu durumda karışıklığa neden olabilir.

Örnek: Kurul toplantısına aşağıda belirtilen kişiler katılacaktır:

1. Yarışmada derece alan öğrenciler
2. Kurulda üyeliği olan            ”
3. Toplantıda görevli veliler
4. Sekizinci sınıftaki tüm        ”

Yukarıdaki örnekte dördüncü maddede “sekizinci sınıftaki tüm veliler” anlaşılabilir. Bunun için onu tekrar yazmak gerekir.

Noktalama İşaretleri sayfasına dön! «|