- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Çocuk Edebiyatı

çocuk edebiyatıÇocuk edebiyatı, ne yazık ki Türkiye’de ihmal edilen ve yeni yeni keşfedilmeye başlayan bir edebiyat koludur. Çocukların dilsel zekâsı çok erken yaşlarda gelişmeye başladığı hâlde, bunun ilköğretim veya ortaöğretim çağında ortaya çıkması beklenmektedir. Yani insanların algısı, çocuğun yeteneklerinin kendiliğinden ortaya çıkmasını bekleme yönündedir. Hâlbuki küçük yaşlardan itibaren edebî eserlerle meşgûl olan çocuk, kısa süre içerisinde kendi yeteneklerinin farkına varacak ve dilin beş temel becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma, gramer) geliştirecektir.Çocuk edebiyatı, gerçekten büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocukların hayal gücünün gelişmesi ve yaratıcı düşünme yetisini kazanması yalnızca dilsel / sözel zekâsının gelişmesini sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda çocuğun problem çözebilme yetisini de geliştirecektir. Bu anlamda çocuk edebiyatının Türkiye’de 0-6 yaş arası okul öncesi çağda bulunan çocuklar üzerinde ve ilköğretim çağındaki çocukların edebî algılarıyla hayal güçlerinin geliştirilmesinde oldukça yararı görülmektedir.

Aşağıda, çocuk edebiyatının tanımı, özellikleri, tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki / dünyadaki temsilcileri gibi belli başlı bilgilere ulaşabileceğiniz sayfaların bağlantıları bulunmaktadır. Bu bağlantıları kullanarak ilgili içeriğe erişebilirsiniz:

Çocuk Edebiyatı Nedir?
Çocuk Edebiyatı Niçin Önemlidir?
Türkiye’de Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı’nın Gelişimi
Çocuk ve Kitap
Çocuk Edebiyatının Amaçları ve Katkıları
Türk Çocuk Kitabı Yazar ve Şairleri