- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Cinas Sanatı / Edebi Sanatlar

cinas nedir, örnekYazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Söyleniş ve yazılışları bir, anlamları farklı sözcükleri (sesteş, eşsesli) bir arada kullanma sanatıdır. (Aynı zamanda durduramadığın zaman bir uyak türüdür).

Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ayrı olan sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır.

ÖRN: Kısmetindir gezdiren yer yer seni
Göğe çıksan âkıbet yer yer seni.

İbni Kemal

Her nefeste eyledik yüz bin günah,
Bir günaha etmedik hiç bir gün ah.

Lâedri

– Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya,
Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.

– Göl kıyısındaki sazların arasında bir saz sesi geliyordu.
Karışık Örnekler:

– Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere,
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. Özlü Sözler

– Söylerken o sözleri kızardı,
Hem hazzeder âh hem kızardı.

– Kısmetindir gezdiren yer yer seni,
Arşa çıksa akıbet yer yer seni.

– Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir,
Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir.

– Her nefeste işledim ben bir günâh,
Bir günâh için demedim bir gün âh.

– Yanalı,
Haylice vakit oldu,
Ben bu yerde yanalı,
Binme nâmert atına,
Ya mıhı düşer ya nalı.

– Kara gözler,
Sürmeli kara gözler,
Gemim deryada kaldı,
Gözlerim kara gözler.

– Kalem böyle çalınmıştır yazıma,
Yazım kışıma uymaz,kışım yazıma.

– Böyle bağlar,
Yar başın böyle bağlar,
Gül açmaz,bülbül ötmez,
Yıkılsın böyle bağlar.

Edebi Sanatlar sayfasına dön! «|