- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Çağdaş Türk Lehçeleri

çağdaş türk lehçeleri

Dünyanın en köklü ve güçlü milletlerinden biri olan Türkler, yeryüzünün muhtelif bölgelerine yayılmışlar ve buraları yurt edinmişlerdir. Yüzyıllar alan bu yayılma hareketi sonucunda, önceleri Orta Asya‘da hep birlikte yaşayan Türk milleti ne yazık ki birbirinden ayrı düşmüştür. Bu ayrılıklar neticesinde, iletişim ve aradaki bağlar zayıflamış; bunun doğal sonucu olarak da Türkçenin farklı konuşma / yazma biçimleri (lehçeler) doğmuştur.

Yukarıdaki haritada gördüğünüz yerler, Türkiye’nin yüzölçümünü ve  bulunduğu yeri düşündüğünüz zaman olağanüstü büyüklükte bir alanı kaplamaktadır. 2 milyon km2‘den daha fazla bir alanda konuşulan Türkçe, buralarda yerleşik olarak yaşayan Türk boyları / toplulukları tarafından farklılaştırılmıştır. Bu bazen, siyasi amaçlar uğruna Ruslar gibi Türk düşmanları tarafından yapılmıştır. Buna benzer nedenler, bugün bazılarını anlamakta güçlük çektiğimiz çağdaş Türk lehçelerini ortaya çıkarmıştır.

Bu lehçelerin hangi coğrafyada ve kaç kişi tarafından kullanıldığına dair ayrıntılı bilgi edinmek için, aşağıda sıralanan bağlantıları takip edebilirsiniz. Türkçenin konuşanı çok olan lehçeleri, devletlerinin bayraklarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. Daha küçük lehçelerin bağlantıları da, alt kısımda gösterilmiştir.Çağdaş Türk Lehçeleri
(Görüntülemek istediğiniz lehçenin adına / bayrağına dokunun.)
türkiye

Türkiye Türkçesi

azerbaycan

Azerbaycan Türkçesi

kazakça

Kazak Türkçesi

kırgızca

Kırgız Türkçesi

türkmence

Türkmen Türkçesi

özbekçe

Özbek Türkçesi

uygurca, doğu türkistan

Uygur Türkçesi

tatarca

Tatar Türkçesi

gagauzca

Gagavuz Türkçesi

tuvaca

Tuva / Hakas Türkçesi

yakutça

Yakut Türkçesi

çuvaş türkçesi

Çuvaş Türkçesi

altay türkçesi

Altay Türkçesi

karaçay türkçesi

Karaçay / Balkar Türkçesi

 Karay Türkçesi

Nogay Türkçesi

Karapapak Türkçesi

Halaç Türkçesi

Kumuk Türkçesi

Salar Türkçesi

Dipçe: Burada gösterilmeyen Türk lehçeleri de bulunmaktadır. Bunlar hakkında bilgi almak için arama yapabilirsiniz.

Lehçe, Şive ve Ağız Nedir?